تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تولید نرم افزار

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تولید نرم افزار

پروانه تولید نرم افزار

پروانه تولید نرم افزار

پروانه تولید نرم افزار

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه تولید نرم افزار ( هزینه تولید فناوری اطلاعات ، شرایط تولید نرم افزار ، مدارک تولید برنامه کامپیوتر ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه تولید نرم افزار

مدت اعتبار مجوز

 ماه


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور5511394 /02 / 01بند د ماده 31

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن5641379 / 10/ 10بند23 ماده 1

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان11301394 /09 / 15ماده 1

پيوست شماره ۴ (بخش دوم) : اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي) قانون بودجه سال 139810621397 /12 / 28ردیف 1304021005

آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور9211394 /12 / 16ماده 1 و 2

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه تولید نرم افزار


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین100304
لیست بیمه کارکنان100333
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته100485
ارائه مستندات فنی و عملیاتی100901
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده1001124
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
قرارداد فروش محصولات تولیدی194091
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 /03 / 31ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه تولید نرم افزار

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 /03 / 31ماده 3

مجوزهای پیش‌نیاز پروانه تولید نرم افزار


ضوابط خاص صدور مجوز


هزینه تولید فناوری اطلاعات

مدت زمان صدور پروانه تولید نرم افزار

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 /03 / 31ماده 3

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 / 03 / 31ماده 6

هزینه تولید فناوری اطلاعات


عنوان هزینه تولید فناوری اطلاعاتمبلغ
هزینه صدور100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/3110821394 /03 / 31ماده 46

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه تولید نرم افزار

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین100304
لیست بیمه کارکنان100333
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته100485
ارائه مستندات فنی و عملیاتی100901
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده1001124
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
اصل پروانه قبلی1000231
قرارداد فروش محصولات تولیدی194091
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 /03 / 31مواد 2 و 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 /03 / 31مواد 2، 5 و 6

مدت زمان تمدید پروانه تولید نرم افزار

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 /03 / 31ماده 3

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه تولید فناوری اطلاعاتمبلغ
تمدید پروانه50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/3110821394 / 03/ 3146

فرآیند اصلاح پروانه تولید نرم افزار

مدارک تولید برنامه کامپیوتر

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا100953
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
اصل پروانه بهره برداری10111373709

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 /03 / 31ماده 8

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزهزینه اصلاح پروانه تولید نرم افزارفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)10731394 /03 / 31ماده 7

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه تولید نرم افزاربدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید