تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فنی مهندسی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فنی مهندسی

پروانه فنی مهندسی

پروانه فنی مهندسی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال

مرجع صدور مجوز جواز فنی مهندسی


مشخصات مجوز فنی مهندسی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پروانه مهندسی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 1

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن5641379/10/10بند 5 و 9 ماده 1

فرآیند صدور مجوز فنی مهندسی
شرایط لازم جواز فنی مهندسی و مدارک لازم برای صدور لازم مجوز فنی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اجاره نامه10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
پرسشنامه تکمیل شده100640
مستندات مندرج در پرسشنامه100838


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387/02/02ماده 5

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه مهندسیمجوزهای پیش‌نیاز پروانه فنی مهندسی