تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه صادر کننده برتر

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه صادر کننده برتر

گواهینامه صادر کننده برتر

گواهینامه صادر کننده برتر

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396 /07 / 14بند 15 ماده7

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی11331397 /11 / 15پیوست 7

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تصویرآگهی ثبت نام یا علامت تجارتی100458
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری1001946
ارائه تصویر کارت بازرگانی مدیر عامل به عنوان شخص حقوقی با تاریخ اعتبار1003010


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی11331397 / 11/ 15پیوست 7

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر )10250گمرک جمهوری اسلامی ایران – دفتر صادرات15https://www.irica.ir
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر )10248وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان توسعه تجارت ایران15http://www.tpo.ir
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر )10246اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی15http://www.tccim.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی11331397 /11 / 15پیوست شماره 7

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی11331397 /11 / 15پیوست 7

هزینه دریافت گواهی صادر کننده برتر

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی11331397 /11 / 15پیوست 7

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد بررسی و صدور گواهینامه صادرکننده برتر4779000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 26بند 4-4-3

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نتایج آزمون کیفی مطابق101300
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی11331397/11/15پیوست 7

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی11331397/11/15پیوست 7

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کار مزد بررسی تمدید گواهینامه صادر کننده برتر8000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 26بند 4-5-3

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
برگ نتایج آزمون نامنطبق با استاندارد کالا34009988

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید