تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت (هزینه صدور مجوز پرونده الکترونیک سلامت ، شرایط دریافت پروانه استاندارد پرونده الکترونیک سلامت ، مدارک اخذ مجوز استاندارد الکترونیک سلامت) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه ارزیابی توسط آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزارهای سلامت1001231398 /12 / 04بخش اول

ماده 74 برنامه ششم1002341396 /04 / 25بند الف

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه کار واحد صنفی100232
اعلام شناسه ملي حقوقي شركت112455
تاییدیه حراست101988
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)15001391/04/27ماده32

هزینه صدور مجوز پرونده الکترونیک سلامت

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام اشخاص حقوقی کشور100010قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور30ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط مربوط به استعلامات لازم برای صدور مجوزها و پروانه ها15911398 /05 / 12ماده 12

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه ارزیابی توسط آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزارهای سلامت1001231398/12/04کلیه موارد

ضوابط خاص صدور گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه دیتاس1004561398/12/04کلیه موارد

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه ارزیابی توسط آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزارهای سلامت1001231398/12/04بخش دوم

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
شناسه ملی حقوقی شرکت100352
پروانه کار واحد صنفی100232
تاییدیه حراست101988

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه کار واحد صنفی100232
اعلام شناسه ملي حقوقي شركت112455
تاییدیه حراست101988

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه مطابق با استاندارد پرونده الکترونیک سلامت

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه ارزیابی توسط آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزارهای سلامت1001231398/12/04کلیه موارد

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ تعهدات لازم000006
اجازه نامۀ کتبی یا تعهدنامه از صاحبان محتوا (در صورت استفاده از محتوایی که نیاز به اجازه¬نامه دارد.)20000067
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه ارزیابی توسط آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزارهای سلامت1001231398/12/04کلیه موارد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید