تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی اقامت مالیاتی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی اقامت مالیاتی

گواهی اقامت مالیاتی

گواهی اقامت مالیاتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 03168

قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 03180

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر اساسنامه10012
اصل و تصویر گذرنامه10017
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
معرفی نامه10068
فرم تقاضای صدور گواهی اقامت و مستندات مندرج در آن100529
آگهی روزنامه رسمی موید انطباق محل فعالیت با نشانی مکان دفتر برای اشخاص حقوقی100920
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03مواد 168 و 180

بخشنامه صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص10111393/09/03بند 1

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه10173نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا20www.police.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03مواد 168 و 180

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03ماده 168

هزینه صدور مجوز اقامت مالیاتی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03ماده 168

مدت اعتبار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03168

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزتب خالی. صفحه را برای افزودن محتوا ویرایش کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید