تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی

گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی

گواهی ثبت دارو

در این مطلب شرایط، مدارک، هزینخ مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال، تمدید گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی (مدارک گواهی ثبت دارو ، شرایط واردات دارو ، هزینه واردات دارو )

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز واردات دارو

مجوز واردات دارو

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو4321393/10/07همه

کمیسیون ماده 204421367/11/23همه

فرآیند صدور گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی
فایلی وجود ندارد

شرایط اخذ گواهی و مدارک لازم برای صدور مجوز وادات دارو

شرایط اخذ گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی


مدارک گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی
عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
درخواست متقاضی10030
برگه نمایندگی100613
فهرست کشورهای خریدار100614
گواهی GMP100615
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی مجوز واردات دارو


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز واردات دارو


مدت زمان صدور گواهی ثبت دارو و ملزومات وارداتی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز واردات دارو


عنوان هزینهمبلغ
هزینه56000000 ریال

نمونه مجوز صادر شده