تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱۸۷

خانه > اخذ مجوز  > گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱۸۷

گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱۸۷

گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 187

گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 187

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 187 ( هزینه مجوز قانون مالیت مسقیم ماده 187 ، شرایط پروانه قانون مالیات مستقیم 187 ، مدارک اخذ مجوز قانون مالیات مستقیم ماده 187 ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم101431394 / 05/ 19ماده 187

قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03ماده 187

فرآیند صدور گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 187
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر سند مالکیت10005
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده10457
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03187

مدارک اخذ مجوز قانون مالیات مستقیم ماده 187

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03187

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 /12 / 03187

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 /12 / 03ماده 187

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03187

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 187


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 187


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 187


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید