تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03تبصره یک ماده 186

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده100455
نامه درخواست صدور گواهی از بانک ذیربط100531
نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری10001186
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03تبصره یک ماده 186

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03تبصره یک ماده 186

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394/05/19تبصره 1 ماده 186

مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار9561396/04/28مفاد مصوبه

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار9561396/04/28بند 8 مصوبه

هزینه صدور مجوز مالیات بر تسهیلات بانکی

مدت اعتبار گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار9561396/04/28بند 9 مصوبه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات بانکی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید