تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی

گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی

گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی

گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی  ( هزینه دریافت پروانه مالیاتی کارت بازرگانی ، شرایط اخذ مجوز  مالیاتی صدور کارت بازرگانی ، مدارک گواهی مالیاتی کارت بازرگانی ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 03ماده 186

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه2100051
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 03ماده 186

بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور10181398 /04 / 05مفاد بخشنامه

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 03ماده 186

بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور10181398 /04 / 05مفاد بخشنامه

هزینه دریافت پروانه مالیاتی کارت بازرگانی

مدت زمان صدور گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه 7826 سازمان امور مالیاتی کشور15651392 /04 / 30بند 1

بخشنامه 14475 سازمان امورمالیاتی کشور13421395 /09 / 03بند 2

بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور10181398 / 04/ 05بند 7

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور10181398 /04 / 05بند 11

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


مدارک گواهی مالیاتی کارت بازرگانی


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

شرایط اخذ مجوز  مالیاتی صدور کارت بازرگانی


مدارک گواهی مالیاتی کارت بازرگانی


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز

شرایط اخذ مجوز  مالیاتی صدور کارت بازرگانی


شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی مالیاتی صدور کارت بازرگانی


مدارک گواهی مالیاتی کارت بازرگانی


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید