تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی پایان دوره آموزشی رشته‌های ورزشی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی پایان دوره آموزشی رشته‌های ورزشی

گواهی پایان دوره آموزشی رشته‌های ورزشی

گواهی پایان دوره آموزشی رشته‌های ورزشی

مرجع صدور مجوز


مرجع صدور مجوز


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رضایت نامه10715
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران102681385 / 10/ 1513

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران102681385 / 10/ 159

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران102551389 / 10/ 15ماده 70

اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی104941397 / 11/ 073

فرآیند صدور گواهی پایان دوره آموزشی رشته‌های ورزشی
فایلی وجود ندارد


مجوزهای پیش‌نیاز


استعلام‌های بین دستگاهی


ضوابط خاص صدور مجوز


شرایط دریافت پروانه پایان دوره آموزشی ورزشی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور500000 ریال

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی پایان دوره آموزشی رشته‌های ورزشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید