تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی

مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی

مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی

مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی (هزینه مجوز ثبت کلینیک گیاهپزشکی ، شرایط اخذ مجوز آزمایشگاه گیاهپزشکی ، مدارک صدور پروانه فعالیت مرکز گیاهپزشکی) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 4

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه اشتغال معتبر100956
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته گیاه پزشکی برای مسئول فنی11471
دارا بودن تجهیزات و مواد آزمایشگاهی لازم طبق شیوه نامه واگذاری112365
فرم های تعهدنامه محضری مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی10005018


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 39

شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 38

شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 17

شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 18

شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 19

شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 20

شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16ص 24 بند5

شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16ص 23 بند1

شرایط اخذ مجوز آزمایشگاه گیاهپزشکی

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 23

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 26

هزینه صدور مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکینمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزمدت اعتبار مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزهزینه اصلاح مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 9

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فعالیت امور قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16صفحه 9

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید