تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی (ترخیص مواد غذایی ، جواز ورود آشامیدنی ، ترخیص مواد اولیه ، گشایش ورود مواد غذایی ، مجوز واردات مواد غذایی ، مجوز واردات مواد آشامیدنی ، ترخیص مواد غذایی بندرعباس ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز واردات مواد غذایی


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز گشایش ورود مواد غذایی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 13534411353 /12 / 18مواد 9 و 16

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنیفایلی وجود ندارد


فرآیند صدور جواز ورود آشامیدنی
فایلی وجود ندارد


مجوز واردات آشامیدنی

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی


مجوزهای پیش‌نیاز گشایش ورود مواد غذایی


ضوابط خاص صدور مجوز واردات مواد غذایی


مدت زمان صدور مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور جواز ورود آشامیدنینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز گشایش ورود مواد غذایی


مدت زمان تمدید مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز واردات مواد غذاییفرآیند اصلاح مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

ضوابط خاص اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز گشایش ورود مواد غذاییمدت زمان اصلاح مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

 روزمدت اعتبار مجوز واردات مواد غذایی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز واردات مواد غذایی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید