09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان - 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

 

ثبت شرکت دانش بنیان

خانه > ثبت شرکت > ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

راهنمای ثبت شرکت دانش بنیان

ابتدا با توجه به صراحت قانون باید شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی ثبت شود. امکان مشارکت در تاسیس شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی با نهادهای دولتی یا دانشگاه ها و پژوهشگاه ها که آنها نیز امکان دریافت مستقیم خدمات را ندارند با رعایت حداکثر سهام دولتی 49% امکان پذیر می باشد. شرکتهاي متقاضي پس از توليد کالاها و خدمات دانش بنيان يا ارايه برنامه توليد (براي شرکتهاي نوپا)، بر مبناي آيين نامه مصوب کارگروه، ارزيابي شده و براي يک مدت محدود مي توانند از تسهيلات و مزاياي قانون استفاده کنند و براي تمديد زمان استفاده از مزاياي قانون، بايد دوباره ارزيابي شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزاياي قانون، در زمان ثبت شرکت نمي‌توان اظهار نظر کرد و ارزيابي بر مبناي عملکرد شرکتها پس از ثبت و فعاليت شرکت انجام مي شود.

تاسیس موسسه دانش بنیان چگونه است؟
ادامه مطلب

فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه شرکتهای متقاضی

فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه شرکتهای متقاضی
2-1. چه مداركي به صورت اسكن شده جهت تكميل اطلاعات لازم است؟

پاسخ: مدارك لازم براي ارسال از طريق سامانه در جدول زير آورده شده است:
2-2. شرکت هایی که اطلاعات محصولات و قراردادهای آنها نظامی یا محرمانه می­باشد، به چه صورت می­توانند وارد پروسه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان گردند؟

مدارک لازم برای ثبت شرکت دانش بنیان چیست؟
ادامه مطلب

راهنمایی استفاده از سامانه دانش بنیان

ورود به سامانه ثبت نام:

ثبت نام اولیه شرکت:

کالا و خدمات دانش بنیان :
شرکتهای متقاضی با توجه به تعاریف ارائه شده در آیین نامه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان در رابطهبا کاال و خدماتی که مبتنی بر فناوریهای برتر و با ارزش افزوه فراوان بوده و به تصویب کارگروه در فهرست حوزههای کاالها و خدمات دانشبنیان رسیده است و همچنین فعالیت تحقیق و توسعه و یا خدمات طراحی مهندسی شرکت، مرتبط با «فهرست کالاهای دانشبنیان» مصوب کارگروه جهت درج کاال و یا خدمت دانش بنیان خود می توانند از فیلد “درج” در نوار ابزار نشان داده شده اقدام نمایند.

راهنمایی استفاده از سامانه دانش بنیان
ادامه مطلب

کلیه حقوق متعلق به موسسه ثبت بازرگان می باشد.