تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

پروانه استخراج رمز ارز

پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز ( هزینه مجوز تاسیس استخراج رمز ارز ، شرایط دریافت پروانه استخراج رمز ارز ، مدارک اخذ مجوز بهره برداری و استخراج رمز ارز ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارزز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 58144/ت 55637 هـ هیئت وزیران15401398 / 05 /132

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز7891398 / 08/ 286

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز7891398 /08 / 286

هزینه مجوز تاسیس استخراج رمز ارز

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز7891398 /08 / 286

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
جواز تأسیس (حداکثر)1100000 ریال
پروانه‌بهره‌برداری150000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380- بند 11 تبصره ماده 468171380 / 11/ 2711

قانون بودجه سال 1364- تبصره 58341363 /12 / 29

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

شرایط دریافت پروانه استخراج رمز ارز و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه استخراج رمز ارز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
جواز تأسیس60000 ریال
پروانه بهره برداری60000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز7891398/08/286

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه استخراج رمز ارز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمز ارزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید