تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تملک اراضی ساخت شهرک های صنعتی ، خانه باغ و کارگاهی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تملک اراضی ساخت شهرک های صنعتی ، خانه باغ و کارگاهی

مجوز تملک اراضی ساخت شهرک های صنعتی ، خانه باغ و کارگاهی

مجوز ساخت خانه باغ

مجوز تملک اراضی ساخت شهرک های صنعتی ، خانه باغ و کارگاهی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور اصلاح و تمدید مجوز تملک اراضی خارج از محدوده برای ساخت شهرک های صنعتی، مجوز ساخت خانه باغ و کارگاهی( مجوز تاسیس شهرک صنعتی ، مجوز ساخت کارگاه ،  شرایط تاسیس شهرک صنعتی ، مدارک مورد نیاز ثبت کارگاه ) کاملا شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز ساخت خانه باغ


مشخصات مجوز تملک اراضی خارج از محدوده برای ساخت شهرک های صنعتی ، مسکونی و کارگاهی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ساخت شهرک صنعتی

فرآیند صدور مجوز ساخت خانه باغ
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تملک اراضی خارج از محدوده برای ساخت شهرک های صنعتی ، مسکونی و کارگاهیفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی مجوز ساخت خانه باغ


مجوزهای پیش‌نیاز ساخت شهرک صنعتی


ضوابط خاص صدور مجوز ساخت خانه باغ


مجوز تاسیس شهرک صنعتی

مدت زمان صدور مجوز ثبت شهرک صنعتی

 روزمدت اعتبار مجوز تملک اراضی خارج از محدوده برای ساخت شهرک های صنعتی ، مسکونی و کارگاهی

 ماههزینه صدور مجوز خانه باغنمونه مجوز صادر شده ساخت خانه باغ

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت شهرک صنعتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت شهرک های صنعتی


مدارک مورد نیاز ثبت کارگاه


ضوابط خاص تمدید مجوز تملک اراضی خارج از محدوده برای ساخت شهرک های صنعتی ، مسکونی و کارگاهی


مدت زمان تمدید مجوز تاسیس شهرک صنعتی

 روزمدت اعتبار مجوز تاسیس شهرک های صنعتی

 ماه


هزینه تمدید مجوز ساخت خانه باغفرآیند اصلاح مجوز تملک اراضی خارج از محدوده برای ساخت شهرک های صنعتی، مسکونی و کارگاهی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ساخت کارگاه


مدارک مورد نیاز ثبت کارگاه


ضوابط خاص اصلاح مجوز ساخت خانه باغ


مجوز تملک اراضی خارج از محدوده

مدت زمان اصلاح مجوز تاسیس شهرک صنعتی

 روزمدت اعتبار مجوز تملک اراضی خارج از محدوده برای ساخت شهرک های صنعتی ، مسکونی و کارگاهی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز خانه باغفرآیند ابطال مجوز تملک اراضی  برای ساخت شهرک های صنعتی ، مسکونی و کارگاهی

شرایط قابلیت ابطال مجوز ساخت خانه باغ


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ساخت کارگاه


مدارک مورد نیاز ثبت کارگاه


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید