تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز گلخانه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز گلخانه

مجوز گلخانه

مجوز گلخانه

مجوز گلخانه

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز گلخانه (مجوز گلخانه بادمجان ، توت فرنگی ، خیار ، فلفل ، گل آپارتمانی ، گل و گیاه زینتی ، میوه سردسیری و گرمسیری ، مجوز گلخانه دارو گیاهی ، هزینه مجوز گلخانه ، شرایط تاسیس گلخانه  ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز گلخانه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ساماندهی و تاسیس واحدهای گلخانه ای کوچک مقیاس10561396/08/22ماده 2

دستورالعمل ساماندهی و تاسیس واحدهای گلخانه ای کوچک مقیاس10561396/08/22ماده1

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گلخانه


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کروکی10025
درخواست متقاضی10030
جواز تاسیس100262
گزارش کارشناس100557
مدرک زمین به نام متقاضی1000/6
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس7831397/07/01ماده 5

شرایط تاسیس گلخانه

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز گلخانه دارو گیاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز گلخانه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس7831397/07/01ماده13

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس7831397/07/01ماده 9

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس7831397 /07 / 01ماده 10

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس7831397 /07 / 01ماده 10

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز گلخانه دارو گیاهی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس7831397 /07 / 01ماده 9

مدت اعتبار مجوز گلخانه خیار

 ماه


هزینه تمدید مجوز گلخانهفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز گلخانه خیار


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز گلخانه گوجه فرنگی و خیار

 ماه


هزینه اصلاح مجوز گلخانهفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز گلخانه گوجه فرنگی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس7831397 /07 / 01ماده 15

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز گلخانه دارو گیاهی


عنوان مدرککد مدرک
گزارش نظارتی1000/21
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی1001/21
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس7831397 /07 / 01ماده 15

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید