تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

خانه > اخذ مجوز  > مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

مجوز برداشت مصالح رودخانه‌ای

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای ( مجوز برداشت مصالح رودخانه ، مجوز برداشت شن رودخانه ، مجوز برداشت ماسه رودخانه ، مجوز بهره برداری مصالح رودخانه ای ، مجوز بهره برداری ماسه رودخانه ، مجوز بهره برداری شن از رودخانه ، مجوز استخراج مصالح رودخانه ای ، مخالفت استخراج شن و ماسه رودخانه) را کاملا شرح می دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

هزینه صدور مجوز برداشت مصالح رودخانهاستخراج شن و ماسه رودخانه ای

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون توزیع عادلانه آب2111397/ 09 /13همه

قانون اصلاح قانون معادن2191397 /09/ 13همه

فرآیند صدور مجوز برداشت مصالح رودخانه
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز برداشت شن و ماسه رودخانهفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز برداشت مصالح رودخانه


مخالفت استخراج شن و ماسه رودخانه

مدت زمان صدور مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

 روزاستخراج شن و ماسه رودخانه ای

ضوابط خاص صدور مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه


مدت اعتبار مجوز

 ماه


استخراج شن و ماسه رودخانه ای


نمونه مجوز صادر شده برداشت مصالح رودخانه

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز استخراج شن و ماسه رودخانه ای

 روزمدت اعتبار مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

 ماه


هزینه تمدید مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ایفرآیند اصلاح مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز استخراج شن و ماسه رودخانه ایضوابط خاص اصلاح مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

 ماه


هزینه اصلاح مجوز استخراج شن و ماسه رودخانه ایفرآیند ابطال مجوز موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

شرایط قابلیت ابطال مجوز و مخالفت استخراج شن و ماسه رودخانه


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز برداشت مصالح رودخانهبرداشت شن و ماسه رودخانه

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید