تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

خانه > آموزش  > مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی

مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی ( هزینه پروانه موسسه مشاوره خود کنترلی بهداشتی ، شرایط فعالیت شرکت مشاوره خود اظهاری بهداشت ، مدارک مورد نیاز دریافت مجوز مرکز مشاوره خودکنترلی بهداشتی  ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی


مشخصات مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی4261397 /10 / 15همه

فرآیند صدور مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت شرکت مشاوره خود اظهاری بهداشتفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی


هزینه پروانه موسسه مشاوره بهداشتی

مجوزهای پیش‌نیاز فعالیت شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

 روز
مدت اعتبار مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی

 ماههزینه صدور پروانه موسسه مشاوره خود کنترلی بهداشتینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید فعالیت شرکت مشاوره خود اظهاری بهداشتضوابط خاص تمدید مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی


مدت زمان تمدید مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید پروانه موسسه مشاوره خود کنترلی بهداشتیفرآیند اصلاح مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز شرکت مشاوره خودکنترلی بهداشتیضوابط خاص اصلاح مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی


مدت زمان اصلاح مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتی

 روزمدت اعتبار مجوز شرکت مشاوره خودکنترلی بهداشتی

 ماه


هزینه اصلاح پروانه موسسه مشاوره خود کنترلی بهداشتیفرآیند ابطال مجوز فعالیت شرکت‌ مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

شرایط قابلیت ابطال فعالیت شرکت مشاوره خود اظهاری بهداشت


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز شرکت مشاوره خوداظهاری بهداشتیبرچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید