تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی

پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی ( هزینه مورد نیاز صدور پروانه شرکت ممیزی سامانه بهداشت ، شرایط دریافت پروانه موسسه خدمات ممیزی غیر رسمی ، مدارک اخذ مجوز شرکت خدمات ممیزی سامانه بهداشتی ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون احکام برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران- بند ث ماده (7)11011396 /01 / 16بند ث ماده 7

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02تبصره 2 ماده 4

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط1009118
مدارک داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظرsabegh1009
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر1009985
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی1009109
اساسنامه معتبر ثبت شده با حوزه فعالیت در زمینه ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتیasas1009
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا.1009128
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای1009104
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال1009103
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02مواد 4 و 5

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
هزینه پروانه شرکت ممیزی سامانه بهداشت

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02مواد 4 و 5

مدت زمان صدور پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02ماده 5

مدت اعتبار پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02ماده 4

هزینه مورد نیاز صدور پروانه شرکت ممیزی سامانه بهداشتعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

شرایط دریافت پروانه موسسه خدمات ممیزی غیر رسمی و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل پنجم

فرآیند اصلاح پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397/03/02ماده (4)

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل پنجم

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397/03/02ماده (9)

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه شرکت خدمات ممیزی غیر رسمی سامانه‏ بهداشتی


عنوان مدرککد مدرک
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه از سوی متقاضی1009997
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397/03/02ماده (9)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید