تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

خانه > دسته‌بندی نشده  > موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387 /12 / 072و5

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار111380 / 07 /25ماده واحده

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
درخواست متقاضی10030
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
پرسشنامه تکمیل شده100640


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387 / 12 /0714

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه کیفری10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387/12/0714

مجوزهای پیش‌نیاز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387 / 12 /0714

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387/12/0718

هزینه صدور مجوز تاسیس موسسه کاریابی


عنوان هزینهمبلغ
حق تمبر100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 03تبصره 11 ماده 46

نمونه مجوز صادر شده موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387 / 12 /0718

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید مجوز فعالیت50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03تبصره 11 ماده 46

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
اساسنامه پیشنهادی12327
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387 /12 / 0714

ضوابط خاص اصلاح مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور مجوز100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03تبصره 11 ماده 46

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387 / 12 /0731 و 32

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387 / 12/ 07مواد 31 و 32

آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار081387 / 12/ 0730

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید