تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه

خانه > دسته‌بندی نشده  > تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه

تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه

تاییدیه منشاء سرمایه شرکت بیمه

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه14631391/10/19ماده 2

فرآیند صدور مجوز تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

شرایط دریافت تاییدیه سرمایه مراکز بیمه


مدارک لازم منابع سرمایه شرکت بیمه
عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه100332
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت100518
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
تصویر آگهی ثبت شرکت1001478
اساسنامه1001869
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه14631391 /10 / 19ماده 7

دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه14631391 /10 / 19ماده 12

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


مدارک لازم منابع سرمایه شرکت بیمه

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه14631391 /10 / 19ماده 4

مدت زمان صدور مجوز تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 43 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط دریافت تاییدیه سرمایه مراکز بیمه


مدارک لازم منابع سرمایه شرکت بیمه


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

شرایط دریافت تاییدیه سرمایه مراکز بیمه


مدارک لازم منابع سرمایه شرکت بیمه


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاییدیه شناسایی منشاء سرمایه شرکت های بیمه

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

شرایط دریافت تاییدیه سرمایه مراکز بیمه


مدارک لازم منابع سرمایه شرکت بیمه


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید