تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ( هزینه ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ، شرایط دریافت مجوز موسسه مشاور سرمایه گذاری ، مدارک اخذ مجوز مرکز مشاوره سرمایه گذاری ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری10050741389 /03 / 04ماده 7 تبصره 2

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاریفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری10050741389 /03 / 04ماده 7

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز مرکز مشاور سرمایه گذاریهزینه ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری10050741389 /03 / 04ماده 7 بند 1

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری10050741389 /03 / 04ماده 1-31

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری10050741389 /03 / 04ماده 7 تبصره 2

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری21800000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران12591396 /05 / 03بند 5

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاریعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری10050741389 /03 / 04ماده 7

ضوابط خاص تمدید مجوز مرکز مشاور سرمایه گذاری


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز مرکز مشاور سرمایه گذاریمدارک اخذ مجوز مرکز مشاوره سرمایه گذاری

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز مرکز مشاور سرمایه گذاریفرآیند ابطال مجوز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری10050741389 / 03/ 04ماده 24 بند 9

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید