تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص

مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص

مجوز کاهش سود بازرگانی قطعات خاص

مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، تمدید و اصلاح مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص ( هزینه صدور مجوز کاهش سود بازرگانی قطعات ، شرایط کاهش سود بازرگانی اجزا خاص ، مدارک مجوز کاهش سود بازرگانی کالای خاص ، مجوز کاهش سود بازرگانی کالا ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات2881373 /02 / 06بند 4 ماده 1

قانون مقررات صادرات و واردات ایران3001372 /07 / 04ماده 4

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فاکتور10021
تصویر بارنامه10022
نامه درخواست کارفرما100936
پيش فاكتور (پروفرما) داراي تاريخ معتبر10001001
تصویر کاتالوگ فنی تجهیزات1001931
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مقررات صادرات و واردات ایران3001372 /07 / 04ماده 4

مجوز کاهش سود بازرگانی کالا

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز کاهش سود بازرگانی کالا


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید کاهش سود بازرگانی قطعات خاصضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز کاهش سود بازرگانی کالا

 ماه


هزینه تمدید مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاصفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر پروفرما10023
بروشور یا کاتالوگ10041
بارنامه حمل102546
ارائه درخواست کتبی11205
مشخصات فنی کالا ( packing list)packing 1009

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز کاهش سود بازرگانی اجزا و قطعات خاص

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز کاهش سود بازرگانی کالا


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید