تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز انجام ارزیابی بالینی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز انجام ارزیابی بالینی

مجوز انجام ارزیابی بالینی

مجوز انجام ارزیابی بالینی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز انجام ارزیابی بالینی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 0119

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 0130

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد
شرایط دریافت پروانه ارزشیابی بالینی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی مجوز انجام ارزیابی بالینی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه انجام ارزیابی بالینی

 ماههزینه صدور مجوز انجام ارزیابی بالینینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز انجام ارزیابی بالینی

 ماه


هزینه تمدید پروانه انجام ارزیابی بالینیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح پروانه انجام ارزیابی بالینی


مدت زمان اصلاح مجوز انجام ارزیابی بالینی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه انجام ارزیابی بالینی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز انجام ارزیابی بالینیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید