تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز انتشار اوراق منفعت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز انتشار اوراق منفعت

مجوز انتشار اوراق منفعت

مجوز انتشار اوراق منفعت

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز انتشار اوراق منفعت

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 / 09 / 0120 و 22

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار اوراق منفعت


عنوان مدرککد مدرک
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته0011100100101000101
بیانیة ثبت اوراق منفعت000101110101010101
تأییدیۀ امین اوراق مبنی بر استقرار سیستم حسابداری مجزا درخصوص منافع دارایی مبنای اوراق00111101111010110
تعهد مالک عین دارایی مبنی بر عدم تأمین مالی بر مبنای عین دارایی در طول دورۀ عمر اوراق و عدم توثیق آن0011001101010101010
گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق منفعت به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن01010101011101010
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل انتشار اوراق منفعت12361398 /08 / 18مواد 2 و22

انتشار اوراق منفعت

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25ماده 11

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25ماده 17

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی110000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران12591396 /05 / 03بند2

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز انتشار اوراق منفعت

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز انتشار اوراق منفعت

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز انتشار اوراق منفعت

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25تبصره ماده 11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید