تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396 /07 / 1420

فرآیند صدور
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 142

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 1410

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7
تصویر برابر اصل شده کارت ملی1001808
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی1001816
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 142

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 142

هزینه مجوز صلاحیت مسئولان کنترل کیفیت

مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 / 09 / 144

مدت اعتبار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 145

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت1193550 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 261-1-4

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی آموزشی10029
اصل پروانه قبلی1000231
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 14ماده 5

ضوابط خاص تمدید


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 14تبصره 4 ماده 5

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 14تبصره 3 ماده 5

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدیدفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی13031629000-1
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 14ماده 2

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 14بند ب ماده 4

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت1193550 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 261-1-4

فرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت13271395 /09 / 14ماده 15

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید