تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت

مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت

مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسيس و فعاليت شركت های حمل و نقل ريلی2331389 /08 / 30ماده 2

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی931384 /08 / 06ماده 1 تبصره 1

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اساسنامه1001869
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور1001948
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسيس و فعاليت شركت های حمل و نقل ريلی2331389 /08 / 30بند “ی” ماده 1

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
شرایط ثبت حمل و نقل بار در شرکت

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت بخش حمل ریلی کالا شرکت

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز ثبت بخش حمل ریلی کالا شرکت

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی بار در اساسنامه شرکت


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت بخش حمل ریلی کالا شرکت


مدارک راه اندازی بخش حمل و نقل کالا ریلی در شرکت


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید