تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار

خانه > اخذ مجوز  > مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار

مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار

مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری5301386 /09 / 27ماده 3

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 / 01ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس8701386 / 07 /25ماده 7

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی243112
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش1005010
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه1005011
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز1005012
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها1005013
مستندات نرم افزار های مورد استفاده1005014
اسناد مالکیت ساختمان1005015
صورت های مالی1005016
قرارداد استخدامی نماینده1005017


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم8681395 /08 / 18بند 3-9 مصوبه

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری12621389 /10 / 04بند 1

دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار8801387 /04 / 15ماده 1-16

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری8921398 /06 / 06بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری1102002501398 /10 / 25بند 3

استعلام‌های بین دستگاهی


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس8701386 / 07 /25کل دستورالعمل

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم8681395 / 08/ 18بند 3-4 مصوبه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی243112
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش1005010
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه1005011
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز1005012
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها1005013
مستندات نرم افزار های مورد استفاده1005014
اسناد مالکیت ساختمان1005015
صورت های مالی1005016
قرارداد استخدامی نماینده1005017
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم8681395 /08 / 18بند 3-9 مصوبه

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری12621389 /10 / 04بند 1

دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار8801387 /04 / 15ماده 1-16

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری8921398 /06 / 06بند 3

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 / 01بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس8701386 /07 / 25ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران8711389 / 09 /13ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید