تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

در این مطلب شراط ، مدارک ، هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، تمدید مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام ( امیدنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی ، اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی ، ثبت صندوق سرمایه گذاری سهامی ، تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی ، هزینه ثبت صندوق سرمایه گذاری سهامی ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384/09/01ماده 7 بند 6

فرآیند صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
طرح اعلامیه پذیره نویسی100791
تعهدنامه1005039
گزارش پذیره نویسی1005045
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی10050721391/07/10ماده 5 و 12

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری10050301397/08/15بند 1

ثبت صندوق سرمایه گذاری سهامی

ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه مصوب سازمان درخصوص نصاب سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری”10050641399/01/20بند 1

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی10050711391/07/10بند 2-3

مدت زمان صدور مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

 روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی10050721391/07/10ماده 5

هزینه ثبت صندوق سرمایه گذاری سهامی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان1005037
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی10050721391/07/10ماده 61

ضوابط خاص تمدید مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام


مدت زمان تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری سهامی

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری سهامیفرآیند اصلاح مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی


مدت زمان اصلاح مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری سهامی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهامفرآیند ابطال مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی10050721391/07/10ماده 59

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید