تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور مجوز خیریه ، ثبت موسسه خیریه، مجوز کانون و مجوز انجمن

خانه > صدور مجوز خیریه ، ثبت موسسه خیریه، مجوز کانون و مجوز انجمن

صدور مجوز خیریه ، ثبت موسسه خیریه، مجوز کانون و مجوز انجمن

 

صدور مجوز خیریه ، ثبت موسسه خیریه، مجوز کانون و مجوز انجمن

فرآیند صدور مجوز پروانه کسب :

نماینده قانونی مؤسسات غیرتجاری غیردولتی باید برای اخذ پروانه کسب به ادارات بهزیستی شهرستان محل مؤسسه مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه تکمیل کرده و ارائه دهد. بهزیستی شهرستان ظرف مدت 3 روز اقدامات لازم را برای اخذ استعلام لازم از سایر مراجع انجام می‌دهد و پس از دریافت پاسخ های لازم مدارک را ظرف مدت 7 روز به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استانی ارسال می‌کند. پس از آن ظرف مدت 5 روز دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی کرده و مدارک لازم را برای اعلام نظر در خصوص صلاحیت فردی اعضای مؤسسه به حراست استان ارجاع می‌دهد. حراست حداکثر پس از 20 روز از تاریخ استعلام که پس از آن فقط یکبار(به درخواست حراست) و به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود ، تایید یا عدم تایید صلاحیت متقاضیان را به دبیرخانه مربوطه اعلام می کند . در صورت عدم اعلام پاسخ حراست در مهلت مقرر ، دبیرخانه مربوطه پس از اخذ تعهد کتبی از رئیس هیات مدیره مبنی بر ابطال پروانه تاسیس یا جایگزین نمودن اعضا در صورت عدم تایید حراست ، نسبت به صدور پروانه تاسیس اقدام خواهد کرد. بدیهی است در صورتی که حراست سازمان ظرف مهلت مقرر ، پاسخ مثبت یا منفی را اعلام نکند ، کمیسیون ماده 26 ، پاسخ استعلام را مثبت تلقی خواهد کرد. در صورت تأیید حراست، مسئول دبیرخانه کمیسیون استان، پرونده مربوطه را در کمیسیون ماده26 استانی مطرح و در صورت موافقت اعضای کمیسیون، پروانه تأسیس ظرف مدت 3 روز صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مؤسسات غیردولتی ثبت خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون استان موظف است اقدامات لازم را برای معرفی مؤسسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و بانک برای ثبت مؤسسه و افتتاح حساب انجام داده و پس از اخذ شماره ثبتی و فیش واریزی از مؤسسه، پروانه صادر شده را به متقاضی تحویل دهد.

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خیریه

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره باید فرد و حداقل مرکب از 3 نفر بوده که واجد شرایط ذیل نیز باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- دارا بودن حداقل 23 سال تمام سن

3- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن برای افراد مذکر

4- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور

5- عدم سابقه محکومیت قطعی آیین دادرسی کیفری موثر

6- عدم اعتیاد

7- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیرعامل و عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت مؤسسه در هیأت مدیره تبصره: برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی، مدرک تحصیلی دیپلم با هشت سال سابقه کار مرتبط و مدرک کارشناسی غیرمرتبط با چهارسال سابقه کار مرتبط، معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب خواهد شد.

8- عدم ارتباط سببی و نسبی بازرسین موسسه با اعضای هیات مدیره.

9- دفتر مرکزی مؤسسه غیردولتی باید از حداقل فضا و امکانات اداری مناسب برخوردار باشد.

10- حداقل سرمایه اولیه برای مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی مبلغ یک میلیون ریال است.

مدارک لازم را در ادامه برای ما آورده ایم :

تکمیل فرم درخواست پروانه

سه نسخه اساسنامه شرکت

فرم تکمیل شده مشخصات فردی توسط اعضای موسسه

تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه

تصویر برابر اصل شده کارت ملی

اصل گواهی عدم اعتیاد

اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

سه قطعه عکس پرسنلی

گواهی تایید نام موسسه از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

معرفی مکان موسسه به سازمان بهزیستی

صورتجلسه مجمع عمومی هیات امنا و هیات مدیره

تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی

ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه

تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات عمومی مندرج در آئین نامه

استعلام های ضروری ثبت مجوز خیریه :

تایید اطلاعات هویتی – وزارت کشور ، سازمان ثبت احوال کشور – http://www.sabteahval.ir

تایید سند مالکیت – قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – https://ssaa.ir

اساسنامه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک – http://ssaa.ir

وضعیت نظام وظیفه – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا – http://www.vazifeh.police.ir

تایید مدارک ثبتی – قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – http://ssaa.ir

گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا – پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی – http://police.ir

گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره مجوزهای بانکی – https://www.cbi.ir

گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو – http://fda.gov.ir

گزارش کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی – https://www.msrt.ir

ضوابط خاص صدور مجوز :

کارکنان دولت در صورت ارائه آخرین حکم کارگزینی خود از ارائه گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه کیفری معاف خواهند بود. در خصوص عدم نیاز به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد برای افراد سرشناس و معتمدین محلی و موارد مشابه که در امور خیریه شرکت داشته و نزد مردم و خیرین استان از اعتبار ویژه برخوردارند، کمیسیون ماده 26 استان، تصمیم گیری مینماید. اشخاص حقیقی دارای پروانه معتبر از سازمان ( اعم از پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی ) در صورت عضویت در موسسات غیردولتی از ارائه گواهی های مربوط به عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه کیفری معاف می باشند.

سقف زمانی صدور مجوز: 60 روز

توضیحات 60 روز کاری ، بدون احتساب زمان لازم برای دریافت پاسخ استعلامات محاسبه گردیده است. مدت زمان استعلام حراست 40 روز می باشد

نمونه مجوز صادر شده :

در ادامه نمونه مجوز صادر شده را برای شما آورده ایم :

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید