تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت رسمی شرکت

خانه > قوانین ثبت > ثبت رسمی شرکت

ثبت رسمی شرکت

ثبت رسمی شرکت

کلمه ثبت از نظر حقوقی معمولا با واژه سند رسمی به نوعی تلفیق گردیده است در ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر شده، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود. لذا رسمی بودن سند مطابق مقررات منوط به ثبت آن می باشد. ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع) و یا هر چیز دیگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غير منقول و ثبت حق اختراعات و ثبت برند و ثبت احوال و غیره است. .

ثبت شرکت ها نیز در معنی کلی بدین شکل تعریف شده است (مقصود شرکتهای بازرگانی است که دارای شخصیت حقوقی می باشند و ثبت آن اجباری می باشد مواد ۱۹۵ الی ۲۰۰ و مواد ۵۸۷ و ۵۹۴ و ۵۹۵ قانون تجارت و باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در ادارات ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند

اعتبار اسناد رسمی با ثبت توسط مقامات صالح صلاحیت دار محقق می گردد. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. لذا یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد، سند ثبت شرکت ها می باشد که با توجه به آگهی آن در روزنامه رسمی به آگهی ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ها مشهور می باشد. مطابق ماده ۱۲۸۸ همان قانون مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد لذا اگر صورتجلسات ارائه شده توسط شرکت مخالف قانون تنظیم شده باشد لکن تشریفات ثبت آن به درستی صورت پذیرد آیا سند ثبت شرکت ها معتبر است یا خیرا پاسحهای متفاوتی در این خصوص بیان شده است.

هر چند ملاک و نحوه ثبت شرکت به صورت شکلی و غیر احرازی توسط مامور ثبت کننده می باشد، مع ذلک با توجه به تشریفاتی و اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها سند مذکور از لحاظ ثبتی معتبر وه ذی نفع می تواند عدم اعتبار صورتجلسات و ابطال آن را از مراجع قضایی به موجب قوانین درخواست نماید.

بر طبق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و صرفا می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور نمود یا اثبات نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط گردیده است. مهم ترین هدف ثبت اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده اشخاص حقیق و حقوقی می باشد. لذا تاثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین کننده ثبت در حل و فصل دعاوی حائز اهمیت می باشد.

ثبت رسمی شرکت

در اجرای تکالیف قانونی در بند سوم قسمت (واو) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری، با هدف افزایش بهره وری و کارآمدی، سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم، در حوزه ثبت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری با رویکرد حذف مراجعات حضوری، کلیه مراحل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی، مدیریت و کارشناسی و منجر به ثبت می گردد. انواع فرمها و اساسنامه ها و اظهارنامه و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکتها و چگونگی دستورالعمل در خصوص درخواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به آدرسhttp : / / sherkat . ssaa . ir قابل دسترسی می باشد. همچنین مشخصات مؤسسین، شرکاء، سهامداران و مدیران و بازرسین شرکت به صورت الکترونیکی با پایگاه ثبت احوال و همچنین بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی راستی آزمایی و صحتسنجی می گردد. متقاضی ثبت شرکتها و مؤسسات از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به آدرسhttp : / / irsherkat . ssaa . ir می تواند درخواست پذیرش انواع تبت تأسیس و تغییرات شرکت های تجارتی و مؤسسات غیر تجاری را از طریق درگاه اینترنتی انجام دهد بدون آن که به واحد ثبتی مراجعه نماید و سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام نماید.

در ثبت الکترونیکی، اطلاعات متقاضی و درخواست کننده ثبت شرکت ها، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت و یا موسسه نوع و میزان سرمایه شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکاء و سمت آنها، در صورت وجود شعبه، مشخصات و سمت درشعبه، اوراق شرکت از جمله اظهارنامه تقاضانامه اساسنامه شرکتنامه پذیرش و اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی نیز ارسال می گردد و پس از آن، کلیه فرایندهای ثبتی از طریق پایگاه های مربوطه الکترونیکی قابل رصد می باشد.

با بیان مطالب فوق مفاهیم و شرایط ثبت الکترونیکی به تدریج جایگزین ثبت سنتی گردیده است که توضیحات کامل در مباحث بعدی مطرح می گردد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است