تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز احداث کوره و تولید زغال

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز احداث کوره و تولید زغال

مجوز احداث کوره و تولید زغال

مجوز احداث کوره و تولید زغال

مجوز احداث کوره و تولید زغال

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نظر برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز احداث کوره و تولید زغال ( احداث کوره زغال ، مجوز حمل زغال ، مجوز تولید زغال ، مجوز تولید زغال فشرده ، مجوز کارگاه تولید زغال فشرده ، مجوز تولید زغال چینی ، مجوز زغال فروشی ، مجوز تولید زغال چوب ، نحوه گرفتن کوره زغال ، ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز کوره زغال


مشخصات مجوز تولید ذغال فشرده

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز احداث کوره و تولید زغال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع2691346 /05 / 25ماده 48 و 49

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تولید زغال چوب


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
معرفی نامه نماینده هیات موسس1001181
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری1001946
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت وبهره برداری جنگلها ومراتع با اصلاحات تا سال 139613961396 /08 / 14ماده 48 و 49

دستورالعمل احداث کوره ذغال10131398 /06 / 03کل دستورالعملفایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام موافقت اداره محيط زيست10197سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست5www .doe. ir
ماده 101 شهرداری10028شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری10http:// www. tehran. ir

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع2691346 /05 / 25ماده48

قانون حفاظت وبهره برداری جنگلها و مراتع با اصلاحات تا سال 139613961396 /08 / 14ماده 49

ضوابط خاص صدور مجوز تولید زغال چوب


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع2691346 /05 / 25ماده 48

دستورالعمل احداث کوره ذغال10131398 / 06 / 03کلیه مواردفایلی وجود ندارد
مجوز تولید زغال فشرده

مدت زمان صدور مجوز احداث کوره و تولید زغال

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع2691346 /05 / 2549

هزینه صدور مجوز تولید زغال چینی
نمونه مجوز صادر شده احداث کوره

فرآیند تمدید مجوز احداث کوره و تولید زغال

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز تولید زغال

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز کارگاه تولید زغال فشردهفرآیند اصلاح مجوز احداث کوره و تولید زغال

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز حمل زغالمجوز تولید زغال چینی

ضوابط خاص اصلاح مجوز حمل زغال


مدت زمان اصلاح مجوز کارگاه تولید زغال فشرده

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز احداث کوره و تولید زغال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت وبهره برداری جنگلها ومراتع با اصلاحات تا سال 139613961396 /08 / 14ماده 48

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع2691346 /05 / 25ماده 48

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید