تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهداشت کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهداشت کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی

پروانه بهداشت کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی

پروانه بهداشت کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی

پروانه بهداشت کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید پروانه بهداشت کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی( هزینه مجوز بهداشتی کارگاه تولیدی ، شرایط پروانه بهداشتی کارگاه بسته بندی ، مدارک مجوز شرکت بسته بندی ، صدور پروانه بهداشت کارگاه ) کاملا شرح داده می شود.

مرجع صدور پروانه بهداشتی کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی


مشخصات مجوز صدور پروانه بهداشت کارگاه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پروانه بهداشت کارگاه

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387 /11 / 17ماده 3 و 4

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 13534411353 /12 / 18ماده 7

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور7651399 /03 / 18بند 1

فرآیند صدور پروانه بهداشتی کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی
فایلی وجود ندارد
پروانه بهداشت کارگاه

شرایط پروانه بهداشتی کارگاه بسته بندی و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مجوز فعالیت100626
دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی و یا قرارداد رسمی با آزمایشگاه مورد قبول سازمان1004601
پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی (در صورتی که منبع قبلا ثبت شده و دارای پروانه تاسیس و بهره برداری300020
لیست تکمیل شده سوالات PMF (تایپ شده در سربرگ واحد تولیدی با شماره، تاریخ، و امضا مدیر عامل/ صاحبان د300021
مدارک مربوط به خط تولید شامل گواهی های HACCP-ISO 22000 و… (در صورت وجود)300022
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات (در مقیاس 1/100 یا 2/100 )300023
قرارداد تولید (برای تولید قراردادی)300025

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور7651399 /03 / 185-1-1-6-

استعلام‌های بین دستگاهی صدور پروانه بهداشت کارگاه


مجوزهای پیش‌نیاز پروانه بهداشت کارگاه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور7651399 /03 / 18بند “و” 5-1-1-6-

ضوابط خاص صدور پروانه بهداشتی کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی


مدت زمان صدور مجوز صدور پروانه بهداشت کارگاه

 روزمدت اعتبار مجوز صدور پروانه بهداشت کارگاه

 ماههزینه صدور مجوز بهداشتی کارگاه تولیدی


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس بهره برداری1880000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)14561391 /01 / 30بند ت

نمونه مجوز صادر شده پروانه بهداشت کارگاه

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط پروانه بهداشتی کارگاه بسته بندی و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز پروانه بهداشت کارگاه

 ماه


هزینه تمدید مجوز بهداشتی کارگاه تولیدیضوابط خاص اصلاح پروانه بهداشتی کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی


شرایط پروانه بهداشتی کارگاه بسته بندی و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفرآیند اصلاح مجوز

مدت زمان اصلاح مجوز پروانه بهداشت کارگاه

 روزمدت اعتبار پروانه بهداشتی کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز بهداشتی کارگاه تولیدیفرآیند ابطال پروانه بهداشتی کارگاه های کوچک تولید و بسته بندی


شرایط قابلیت ابطال مجوز پروانه بهداشت کارگاه


شرایط پروانه بهداشتی کارگاه بسته بندی و مدارک لازم برای لغو مجوزبرچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید