تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

وظايف مركز آموزش

خانه > آموزش  > وظايف مركز آموزش

وظايف مركز آموزش

وظايف مركز آموزش

وظايف مركز آموزش

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: وظايف مركز آموزش ، وظایف موسسه آموزشی ، وظایف آموزشگاه ، وظایف بنگاه اقتصادی ، وظایف سازمان آموزشی

به منظور تامين منابع انساني مورد نياز در بنگاه اقتصادي، فعاليت هاي آموزشي در مراكز آموزش در بنگاه ذينفع به شرح زير صورت مي پذيرد:

وظایف موسسه آموزشی

الف) آموزش كارگران مبتدي.

ب) آموزش كارگران شاغل به منظور باز آموزي، تكميل و ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته همگام با تغييرات تكنولوژي.

ج) آموزش كارگران تغيير شغل يافته.

– مدت آموزش در هر رشته كارآموزي مطابق با استانداردهاي تاييد شده از طرف سازمان مي باشد. در صورت عدم وجود استاندارد آموزشي، اين استانداردها مي تواند با همكاري بنگاه اقتصادي و سازمان تهيه و مورد استفاده قرار گيرد.

-2 مراكز آموزش جوار كارگاهي و بين كارگاهي مي توانند علاوه بر آموزش پرسنل خود بر اساس توافق نامه منعقده آموزش شاغلين ديگر بنگاه هاي اقتصادي را نيز بر عهده گيرند. بديهي است آموزش افراد غير پرسنل بنگاه اقتصادي مركز آموزش بدون توافقنامه آموزشي با بنگاه هاي اقتصادي ديگر تخلف محسوب مي
شود.

3 – در خصوص دوره هاي آموزشي فاقد استاندارد كه مورد درخواست مركز مي باشد تجهيزات مورد نياز در دوره اول بر اساس نظر مربي و در صورت برگزاري دوره هاي بعدي مطابق با استاندارد مي باشد.

4 – در صورت نياز، مركز تربيت مربي همكاري لازم را در جهت تامين و تربيت مربيان مورد نياز مراكز آموزش به عمل خواهد آورد.

-5 مركز آموزش مكلف است جهت انجام ارزشيابي و آزمون، اطلاعات مورد نياز مربوط به اجراي دوره كارآموزي را به اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ارسال دارد.

وظایف موسسه آموزشی

تبصره(وظايف مركز آموزش)

در صورتيكه بر اساس تقاضاي بنگاه اقتصادي دوره اي فاقد استاندارد، براي اولين بار بخواهد اجرا گردد و زمان نيز براي تهيه استاندارد مربوطه كافي نباشد دوره مي تواند برگزار گردد و در پايان دوره پس از برگزاري آزمون گواهي حضور در دوره (گواهي حضور در دوره) براساس فرم شماره 13 توسط اداره آموزش ارائه گردد.

در صورتيكه اين دوره ها مجدد تقاضا شود انجام دوره بدون استاندارد مصوب سازمان امكان پذيرنخواهد بود.

وظایف آموزشگاه و بنگاه اقتصادی

-6 مراكز آموزش مي توانند در جهت تامين نرم افزار آموزشي (استاندارد هاي آموزشي، كتب و جزوات، فيلم و اسلايد هاي آموزشي و وسائل كمك آموزشي) مورد نياز از امكانات موجود سازمان استفاده نمايند.

-7 تهيه و تدوين نيازسنجي آموزش براساس استانداردهاي سازمان.

-8 تنظيم جدول زمانبندي آموزشي.

-9 ارائه گزارش تنظيمي به مسئول آموزش در صنايع منطقه.

10 – تامين وسيله اياب و ذهاب مربي در صورت استفاده از مربيان سازمان.

-11 همكاري افراد متخصص مركز آموزش با سازمان به منظور تهيه و تدوين استانداردهای آموزشي مورد نياز براساس دانش و تكنولوژي نوين.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید