تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرایط تاسیس بنگاه اقتصادی

خانه > آموزش  > شرایط تاسیس بنگاه اقتصادی

شرایط تاسیس بنگاه اقتصادی

تاسیس بنگاه اقتصادی

شرایط تاسیس بنگاه اقتصادی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد: شرایط تاسیس بنگاه اقتصادی ، وظایف بنگاه اقتصادی ، اختيارات بنگاه اقتصادی ، نحوه احراز صلاحيت مربيان بنگاه اقتصادی

بنگاه اقتصادي بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1. پروانه ثبت شركت و يا كد صنفي.

2. مسئول آموزش و چارت مناسب آموزشي.

3. نداشتن منع قانوني فعاليت (با نظر كميته نظارت صنايع استان).

4. فعال بودن بنگاه اقتصادي.

تبصره: در صورت لغو پروانه تاسيس مركز آموزش به عللي همچون عدم همكاري موثر ، تغيير كاربري محل آموزش، مراتب جهت بازپرداخت مبالغ دريافتي بابت معافيتهاي ايجاد، توسعه و تجهيز به دستگاههاي مربوطه اعلام مي گردد.

وظايف و اختيارات بنگاه اقتصادي به شرح ذيل مي باشد(تاسیس بنگاه اقتصادی):

• درخواست صدور پروانه تاسيس مركز آموزش و ارائه مدارك لازم طي تشريفات قانوني مطابق اين دستورالعمل.

• معرفي مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني، بهداشتي، تجهيزاتي و وسايل لازم مورد تاييد كميته نظارت آموزش در صنايع استان باشد.

اخذ مجوز قبل از هرگونه تغيير محل ساختمان، تغيير كاربري از كميته نظارت آموزش در صنايع استان.

• معرفي مسئول آموزش واجد شرايط براي مركز آموزش به كميته نظارت آموزش در صنايع استان (جهت تاييد).

• تاييد صلاحيت مربيان انتخاب شده از طرف بنگاه

نحوه احراز صلاحيت مربيان مربيان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند:

الف) شرايط عمومي:

1. مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2. دارا بودن صلاحيت فرهنگي و سياسي.

3. عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق.

4. عدم اعتياد به مواد مخدر.

5. عدم سابقه محكوميت كيفري موثر.

6. دارا بودن سلامت جسمي متناسب با حرفه مورد آموزش.

7. دارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي براي آقايان.

ب) شرايط اختصاصي (تاسیس بنگاه اقتصادی)شامل:

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي و همچنين توانایي هاي عمومي، فني و تخصصي لحاظ شده در استاندارد هاي آموزشي مصوب مربوطه.

• مسئوليت بررسي و تاييد صلاحيت اختصاصي مربيان بر عهده مسئول آموزش بنگاه اقتصادي مي باشد.

• مسئول آموزش بنگاه اقتصادي در صورت احراز صلاحيت عمومي و اختصاصي مربي، طبق ضوابط ابلاغي مورد نظر، ضمن بكارگيري وي موظف است كپي مدارك مربوط به شرح ذيل را پس از برابر اصل نمودن در مركز نگهداري نمايد و حداكثر تا ده روز پس از بكارگيري مربي يك نسخه از آنها را به دبيرخانه كميته نظارت آموزش در صنايع استان ارائه نمايد( وظایف تاسیس بنگاه اقتصادی):

-1 تمام صفحات شناسنامه

-2 پشت و روي كارت ملي.

-3 آخرين مدرك تحصيلي.

-4 گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري موثر.

5 – كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و يا معافيت تحصيلي(آقايان).

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید