تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور گواهینامه کیفیت پنبه

خانه > اخذ مجوز  > صدور گواهینامه کیفیت پنبه

صدور گواهینامه کیفیت پنبه

صدور گواهینامه کیفیت پنبه

صدور گواهینامه کیفیت پنبه

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید مجوز صدور گواهینامه کیفیت پنبه (ارزیابی کیفیت پنبه ، گواهینامه کیفیت پنبه ، مجوز درجه بندی کیفیت پنبه ، صدور رتبه بندی پنبه ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز صدور گواهینامه کیفیت پنبه


مشخصات مجوز ارزیابی کیفیت پنبه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15ماده 5 و 11 و 24

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات1000078
اسناد مالکیت100098


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15ماده 2 و 3

استعلام‌های بین دستگاهی صدور گواهینامه کیفیت پنبه

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام از جهاد كشاورزي10111وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی0https:// www. maj. ir

مجوزهای پیش‌نیاز ارزیابی کیفیت پنبه


ضوابط خاص صدور مجوز صدور رتبه بندی پنبه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15ماده 11 تا 18

مجوز درجه بندی کیفیت پنبه

  مدت زمان صدور مجوز صدور گواهینامه کیفیت پنبه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15ماده 19

مدت اعتبار مجوز صدور گواهینامه کیفیت پنبه

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15ماده 22

هزینه صدور مجوز ارزیابی کیفیت پنبهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15ماده 18

نمونه مجوز صادر شده گواهینامه کیفیت پنبه

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز صدور گواهینامه کیفیت پنبه


مدت زمان تمدید مجوز ارزیابی کیفیت پنبه

 روزمدت اعتبار مجوز مجوز درجه بندی کیفیت پنبه

 ماه


هزینه تمدید مجوز گواهینامه کیفیت پنبهفرآیند اصلاح مجوز صدور رتبه بندی پنبه

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز ارزیابی کیفیت پنبه


مدت زمان اصلاح مجوز صدور گواهینامه کیفیت پنبه

 روزمدت اعتبار مجوز درجه بندی کیفیت پنبه

 ماه


هزینه اصلاح مجوز گواهینامه کیفیت پنبهفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز صدور رتبه بندی پنبه


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ارزیابی کیفیت پنبهبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید