تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نظارت مقررات لغو پروانه تاسيس و تعطيلی مركز آموزش

خانه > آموزش  > نظارت مقررات لغو پروانه تاسيس و تعطيلی مركز آموزش

نظارت مقررات لغو پروانه تاسيس و تعطيلی مركز آموزش

لغو پروانه مركز آموزش

نظارت مقررات لغو پروانه تاسيس و تعطيلی مركز آموزش

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: نظارت بر مقررات لغو پروانه مرکز آموزش ، بازرسی مقررات لغو مرکز آموزشی ، مقررات تعطیلی آموزشگاه ، نظارت بر پلمپ آموزشگاه ، بازرسی لغو پروانه آموزشگاه ، لغو پروانه مركز آموزش

نظارت و بازرسي مركز آموزش شامل بررسي موارد ذيل مي گردد:

-1 رعايت تجهيزات، مواد مصرفي و ابزار مطابق استانداردهاي آموزشي مصوب سازمان.

-2 تطبيق فعاليت مركز با رشته غالب فرم شماره 3 و 7 ب، در خصوص رشته در حال اجرا.

-3 رعايت دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني و بهداشت در محيط كارگاه و مركز در چارچوب ضوابط ابلاغي.

-4 رعايت ساعات دوره هاي آموزشي مطابق استاندارد آموزشي مصوب و يا توافق نامه هاي همكاري.

5 – رعايت احراز شرايط اختصاصي و عمومي مربيان بر اساس مدارك و مستندات مثبته.

-6 حضور مربي داراي ابلاغ حرفه اي آموزشي مربوطه در كارگاه.

-7 رعايت شئونات اسلامي.

8 – چگونگي بايگاني سوابق دوره هاي آموزشي و پرونده هاي آموزشي كاركنان.

نظارت بر پلمپ آموزشگاه

نظارت و بازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسيس و تعطيلي مركز آموزش

نظارت و بازرسي در امور مراكز آموزش جوار كارگاهي /بين كارگاهي متناسب با موضوعات فوق الذكر توسط مسئول آموزش در صنايع استان و يا افراد واجد صلاحيت در حرفه مربوط صورت مي پذيرد(فرم 12 ).

اين افراد بايد داراي معرفي نامه (كارت شناسائي مخصوص بازرسي) صادره از طرف سازمان باشند.

• بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلفي، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسي مركز آموزش مراتب را به كميته نظارت استان گزارش مي نمايند.

• تخلفاتي كه با اعلام كميته نظارت آموزش صنايع استاني منجر به لغو پروانه تاسيس مركز آموزش از سوي كميته آموزش در صنايع مي گردد عبارتند از:

-1 تغيير محل مركز آموزش بدون كسب مجوز از كميته نظارت آموزش در صنايع استان.

-2 تغيير كاربري محل معرفي شده.

-3 آموزش افراد غير مجاز.

-4 عدم همكاري آموزشي به مدت يك سال.

5 – دريافت مجوز آموزشي از ساير سازمان ها و موسسات در صورتي كه محل اين مركز آموزش، جهت دريافت مجوز جديد معرفي شود.(نظارت بر پلمپ آموزشگاه)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید