تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

پروانه تاسیسات گردشگری

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور اصلاح و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری ( مجوز تاسیسات گردشگری ، ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوزمشخصات پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 / 08 /18ماده (6)

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 / 08/ 18ماده (11)

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 1370/07/07 و اصلاحات بعدي3561370 / 07 /07ماده (7)

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
پروانه اشتغال یا مجوز بهره برداری معتبر10081
تائیدیه بهداشتی100433
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل1001126
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011700
تاییدیه آتش نشانی و استحکام بنا1001356
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 / 08 /18ماده 3

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394/ 08 / 18ماده 7

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 / 08 /18ماده 6 و 11

تکمیل تجهیزات گردشگری

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 /08 / 18ماده 6

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 1370/07/07 و اصلاحات بعدي3561370 / 07 /07ماده 7

مدت زمان صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/2266310301396 /09 / 21بند 20

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 /08 / 18ماده 6

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 /08 / 18تبصره 2 ماده 11

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری3481394 / 08 /30ماده 18

هزینه صدور مجوز ونمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 /08 / 18تبصره 2 ماده 6

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 / 08 /18ماده 6 و 17

ضوابط خاص تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

 ماه


هزینه تمدید مجوز وفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگریعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 / 08 /18ماده 2

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

 ماه


هزینه اصلاح مجوز وفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 / 08 /18ماده (17)

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید