تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی

خانه > اخذ مجوز  > ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی

ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی

ارزیابی نشریات

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: آیین نامه نشریات علمی ، ارزیابی نشریه علمی ، امتیاز نشریه علمی ، رتبه بندی نشریه علمی ، ضوابط و قوانین امتیاز دهی به نشریات علمی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز آیین نامه نشریات علمی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز رتبه بندی نشریه علمی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری6051383 /04 / 181

آیین نامه نشریات علمی7261398 /0 2/ 021

آیین نامه نشریات علمی7261398 /02 / 02ماده 6

فرآیند صدور مجوز ارزیابی نشریات علمی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز آیین نامه نشریات علمیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری6051383/04/181

آیین نامه نشریات علمی7261398/02/027

استعلام‌های بین دستگاهی ارزیابی نشریه علمی


مجوزهای پیش‌نیاز ارزیابی نشریات علمی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نشریات علمی7261398 /02 / 027

ضوابط خاص صدور مجوز آیین نامه نشریات علمی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری6051383 /04 / 181

آیین نامه نشریات علمی7261398 /02 / 026

رتبه بندی نشریه علمی

مدت زمان صدور مجوز ارزیابی نشریه علمی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری6051383 /04 / 181

آیین نامه نشریات علمی7261398 /02 / 029

مدت اعتبار مجوز ارزیابی نشریات

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری6051383 /04 / 181

آیین نامه نشریات علمی7261398 /02 / 029

هزینه صدور مجوز ارزیابی نشریات علمینمونه مجوز صادر شده ارزیابی نشریات

فرآیند تمدید مجوز رتبه بندی نشریه علمی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز ارزیابی نشریات علمی


مدت زمان تمدید مجوز ارزیابی نشریه علمی

 روزمدت اعتبار مجوز ارزیابی نشریات

 ماه


هزینه تمدید مجوز رتبه بندی نشریه علمیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ارزیابی نشریه علمیقوانین و آیین نامه امتیاز دهی به نشریات علمی

ضوابط خاص اصلاح مجوز ارزیابی نشریات


مدت زمان اصلاح مجوز ارزیابی نشریات علمی

 روزمدت اعتبار مجوز ارزیابی نشریات علمی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ارزیابی نشریه علمیفرآیند ابطال مجوز رتبه بندی نشریه علمی

شرایط قابلیت ابطال مجوز ارزیابی نشریات علمی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ارزیابی نشریه علمیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید