تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاییدیه ایمنی آسانسور

خانه > اخذ مجوز  > تاییدیه ایمنی آسانسور

تاییدیه ایمنی آسانسور

تاییدیه ایمنی آسانسور

تاییدیه ایمنی آسانسور

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تاییدیه ایمنی آسانسور ( ایمنی آسانسور کارگاهی ، ایمنی آسانسور و بالابر ، ایمنی آسانسور حمل بار ، هزینه تاییدیه آسانسور ، شرایط تاییدیه ایمنی آسانسور ، گواهی ایمنی آسانسور ، مجوز ایمنی آسانسور ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ایمنی آسانسور کارگاهی


مشخصات مجوز تاییدیه ایمنی آسانسور

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ایمنی آسانسور حمل بار

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396/07/14ماده 15

فرآیند صدور گواهی ایمنی آسانسور
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ایمنی آسانسور و بالابر


عنوان مدرککد مدرک
تصویر بیمه نامه10014
قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور120080
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور تأییدیه ایمنی آسانسورهای برقی11251383 /02 / 086-7

استعلام‌های بین دستگاهی تاییدیه ایمنی آسانسور


مجوزهای پیش‌نیاز ایمنی آسانسور کارگاهی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور تأییدیه ایمنی آسانسورهای برقی11251383/02/085-5، 5-3، 6-7

گواهی ایمنی آسانسور

ضوابط خاص صدور مجوز ایمنی آسانسور حمل بار


مدت زمان صدور مجوز تاییدیه ایمنی آسانسور

 روزمدت اعتبار مجوز ایمنی آسانسور و بالابر

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
استاندارد ملی “مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور: قسمت اول- آسانسورهای برقی” به شماره 1-630314721381 / 09 /01پیوست ث

هزینه صدور مجوز تاییدیه آسانسور


عنوان هزینهمبلغ
نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار بازرسی اول تا 5 توقف3583920 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار بازرسی دوم2090620 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار از بازرسی سوم به بعد1194640 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 264-4

نمونه مجوز صادر شده تاییدیه ایمنی آسانسور

فرآیند تمدید مجوز ایمنی آسانسور کارگاهی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر بیمه نامه10014
قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور120080
گواهینامه اولیه ایمنی آسانسور12300
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه 63600 درخصوص ابلاغ رویه بازرسی ادواری آسانسور14541395 /06 / 173 و 4

ضوابط خاص تمدید مجوز تاییدیه ایمنی آسانسور


مدت زمان تمدید مجوز ایمنی آسانسور و بالابر

 روزمدت اعتبار مجوز تاییدیه ایمنی آسانسور

 ماه


هزینه تمدید مجوز تاییدیه آسانسور


عنوان هزینهمبلغ
نرخ تعرفه های بازرسی ادواری بازرسی اول تا 5 توقف1194640 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی ادواری بازرسی دوم597320 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی ادواری بازرسی سوم به بعد298660 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 264-4

فرآیند اصلاح مجوز تاییدیه ایمنی آسانسور

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ایمنی آسانسور حمل بارضوابط خاص اصلاح مجوز ایمنی آسانسور کارگاهی


مدت زمان اصلاح مجوز تاییدیه ایمنی آسانسور

 روزمدت اعتبار مجوز ایمنی آسانسور و بالابر

 ماه


هزینه اصلاح مجوز تاییدیه آسانسورفرآیند ابطال مجوز تاییدیه ایمنی آسانسور

شرایط قابلیت ابطال مجوز گواهی ایمنی آسانسورهای برقی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ایمنی آسانسور کارگاهیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید