تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

امنیت و حریم خصوصی کسب و کار اینترنتی

خانه > اخذ مجوز  > امنیت و حریم خصوصی کسب و کار اینترنتی

امنیت و حریم خصوصی کسب و کار اینترنتی

امنیت کسب و کار اینترنتی

امنیت و حریم خصوصی کسب و کار اینترنتی با نماد اعتماد

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگرد شامل : امنیت و حریم خصوصی کسب و کار اینترنتی با نماد اعتماد ، رسیدگی به شکایات کسب و کار اینترنتی ، رعایت حریم خصوصی کسب و کار مجازی ، نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی

رسیدگی به شکایات

الزامات/ روش بررسی  نحوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
الزام کسب و کار هاي اینترنتی به پیش بینی سـازوکار ثبـت و  پیگیري شکایات برابر استانداردهاي اعلامی.خوداظهاريفـراهم نمـودن سـاز و کـار ثبـت و پیگیـري شـکایات مصرف کنندگانثبـــت شـــکایات مصرف کنندگان  MC1

رعایت حریم خصوصی

الزامات/ روش بررسی  نحوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
الزام کسب و کار هاي اینترنتی به درج قوانین و مقررات مربوط به حفظ حریم شخصی مصـرف کننـدگان در تـب و یـا لینـک قوانین و مقررات

مــتن قــوانین و مقــررات مربــوط بــه محرمــانگی اطلاعــات مصرف کنندگان از سوي مرکز توسعه تجـارت الکترونیکـی در اختیار کسب و کار ها قرار خواهد گرفت( امنیت و حریم خصوصی کسب و کار اینترنتی )

خود اظهاريبیـــان شـــفاف قـــوانین و مقــررات رعایــت شــده در سایت در زمینه حفظ حریم شخصی مصرف کنندگانبیــان قــوانین و مقررات مربـوط به رعایت حـریم شخصی  MP1
الزام به رعایت حریم شخصی مصرف کننـدگان مطـابق مـوارد اعلام شده از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونیکیخود اظهاري  –رعایــت حــریم شخصی مصـرف کنندگانMP2
رسیدگی به شکایات کسب و کار اینترنتی

امنیت

الزامات/ روش بررسی  نحوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
ارائه گزارشی از وضعیت درگاه  کسب و کار از حیث عدم وجود انواع بدافزار، از وب سایت هاي معرفی شده از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونیکیبررسیآلــوده نبــودن درگـاه  کسـب و کار و محصولاتME1
آن بـــه انـــواع بدافزار
الزام کسب و کار به رعایت شاخص هاي اعلامی از سوي مرکـز توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه امنیت درگاهبررسیرعایت شـاخص هـــاي امنیـــت درگاه (سطح 1)ME2
رسیدگی به شکایات کسب و کار اینترنتی

 نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ( امنیت و حریم خصوصی کسب و کار اینترنتی)

ساز و کار نظارت بر عملکرد کسب و کارهاي اینترنتی به گونه اي متمرکز طراحی گردیده است. در این سیستم، نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی از طریق دو رکن شامل: دستگاه هاي نظارتی و مرکز انجام می پذیرد. بر اساس نتایج نظارت بـر کسـب و کارهـاي اینترنتی و بنا به نوع تخلف صورت گرفته، با کسب و کار اینترنتی متخلف برخورد خواهد شد . بر این اساس:

•         ارزیابی عملکرد واحدهاي کسب و کار اینترنتی بر عهده تمامی دستگاه هاي نظارتی خواهد بود .

•         هدف از نظارت و ارزیابی عملکرد – ارزیابی فعالیت هاي کسب و کار اینترنتی، نحوه عمل و اقدامات کسب و کار به منظـور کشف تخلفات و سپس رفع نواقص و برخورد با آن ها می باشد.

•         کلیه کسب و کارهاي اینترنتی موظفند فعالیت هاي خود را با قوانین، مقررات و ضوابط در عرضه کـالا و خـدمات  منطبـق نمایند.

•         کمیته نظارتی با بررسی و جمع بندي گزارش هاي واصله از دستگاه ها در خصوص اقدامات مربوطه، نتیجه را بـه دبیرخانـه کمیته جهت اقدام ارائه می نماید.

•         کمیته موظف است بر حسن اجراي این دستورالعمل نظارت و گزارشات سالیانه جامعی از ارزیابی عملکرد و بازرسی کسب و کارها را تهیه و در صورت لزوم به شوراي امنیت کشور ارائه نماید .( امنیت و رسیدگی به شکایات کسب و کار اینترنتی )

در این فرایند، بر مدل کسب و کار، انواع کالا و خدمات عرضه شده و نحوه توزیع آنها، فرایند پرداخت وجـه و شـاخص هـاي اعطـاي نماد اعتماد، نظارت صورت می گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).