تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی

خانه > اخذ مجوز  > تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی

تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی

مجوز تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی

تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی (هزینه صدور مجوز ثبت مرکز خدمات بهزیستی ، شرایط دریافت پروانه تاسیس مراکز بهزیستی ، مدارک اخذ مجوز راه اندازی مجتمع خدمات بهزیستی) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت105021366 /06 / 01ماده 26

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 /07 / 20بند4 ماده 1

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، اداره و انحلال مجتمع خدمات بهزیستی112291390 / 09/ 07مقدمه

دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره مراکز مثبت زندگی115421398 / 10/ 01ماده 4

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، اداره و انحلال مرکز رفاه کودک و خانواده121071399 / 11 /20مقدمه

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تکمیل فرم درخواست پروانه10169
موافقت اصولی10361
تائیدیه های فنی ساختمان10412
تایید کتبی وزارت بهداشت10734
ارائه آرم، مهر و سربرگ10858
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات11119
فیش واریزی تعرفه11120
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه11594
تأییدیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی.(بهره برداری)12692
کپی برابر اصل مدرک تحصیلی کارکنان مرکز13013
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 /07 / 20ماده 19

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 /07 / 20ماده 18

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 /07 / 20بند3 ماده 1

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، اداره و انحلال مجتمع خدمات بهزیستی112291390 /09 / 07ماده 5

دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره مراکز مثبت زندگی115421398 /10 / 01ماده 4

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، اداره و انحلال مرکز رفاه کودک و خانواده121071399 / 11 /20ماده 2-1-5

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تائیدیه بهداشت مکان مرکز10043وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو0http://fda.gov.ir
تائیدیه آتش نشانی به منظور دارا بودن تجهیزات اطفای حریق و ایمنی در مکان مرکز10333شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری0www.iran125.ir
تائیدیه معاونت تخصصی مربوطه در خصوص تعیین ظرفیت مرکز10353سازمان بهزیستی کشور – اداره کل بهزیستی7www.behzisti.org
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07 /20ماده 18

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07 / 20بند2 ماده 18

هزینه صدور مجوز ثبت مرکز خدمات بهزیستی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20تبصره 2 ماده 19

مدت زمان صدور مجوز تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 19

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20تبصره 1 ماده 19

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز ثبت مرکز خدمات بهزیستیمبلغ
مجتمع شهری300000 ریال
مجتمع روستایی150000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان108561380 / 01/ 01بند 4

تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان108561380 / 01/ 01بند 5

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
مجوز فعالیت10628
تکمیل فرم درخواست10756
فیش واریزی تعرفه11120
تصویر پروانه تاسیس معتبر برای اشخاص حقوقی12953
کپی برابر اصل مدرک تحصیلی کارکنان مرکز13013
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 /07 / 20پیوست 8-1

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 /07 / 20ماده 20

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 /07 / 20ماده 21

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، اداره و انحلال مرکز رفاه کودک و خانواده121071399 / 11 /20ماده 2-1-2-1-5

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20تبصره 2 ماده 21

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 21

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز ثبت مرکز خدمات بهزیستیمبلغ
تعرفه تمدید مجوز مجتمع شهری200000 ریال
تعرفه تمدید مجوز مجتمع روستایی100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان108561380 / 01/ 01بند 4

تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان108561380 / 01/ 01بند 5

فرآیند اصلاح مجوز تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی


فایلی وجود ندارد

شرایط دریافت پروانه تاسیس مراکز بهزیستی و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
مجوز فعالیت10628
تکمیل فرم درخواست10756
پروانه مسئول فنی12007
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 22

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20تبصره 4 ماده 22

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأسیس مجتمع‌ و مراکز خدمات بهزیستی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 50

شرایط دریافت پروانه تاسیس مراکز بهزیستی و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تذکر کتبی11122
اخطار اول11123
اخطار دوم11124
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی108531399 / 07/ 20ماده 50

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید