تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID

خانه > اخذ مجوز  > تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID

تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID

تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID

تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID  ( هزینه دریافت شناسه OID ، شرایط دریافت پروانه تخصیص شناسه OID ، مدارک اخذ مجوز استفاده از شناسه اشیا OID ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات “ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo)”101921393 / 12/ 24ماده 2

فرآیند صدور مجوز تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
درخواست رسمی شخص حقوقی متقاضی دریافت شناسه شی (OID) به همراه معرفی نماینده تام الاختیار توسط شخص10529
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدارک اخذ مجوز استفاده از شناسه اشیا OID

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد10205
فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأییدیه تخصیص و استفاده از شناسه شی OID


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید