تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاسیس شرکت کشت و صنعت

خانه > اخذ مجوز  > تاسیس شرکت کشت و صنعت

تاسیس شرکت کشت و صنعت

تاسیس شرکت کشت و صنعت

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تاسیس شرکت کشت و صنعت

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی5791383 / 01/ 25کل قانون

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی5801386 /10 / 10کل آیین نامه

قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی5831350 /11 / 04ماده 6

آئین نامه اجرائی قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی5651354 /04 / 14مفاد قانون

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس شرکت کشت و صنعت


مدارک راه اندازی شرکت کشت و صنعت

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید تاسیس شرکت کشت و صنعت

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح تاسیس شرکت کشت و صنعت


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس شرکت کشت و صنعتبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید