تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی ( هزینه ثبت مرکز خدماتی دامپزشکی ، شرایط ثبت درمانگاه خدماتی دامپزشکی ، مدارک صدور مجوز کلینیک درمانی دامپزشکی )را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2110011389 /04 / 23ماده 2

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
شرایط احراز100209
کارت عضویت100532
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط1009118
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی13031629000-1
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی11841395 /11 / 19020/32708 ابلاغیه

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي11691394 /03 / 31ندارد

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2110011389 / 04 /23ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی11841395 /11 / 19ابلاغیه 020/32708

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي11691394 /03 / 31ندارد

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2110011389 / 04 /23ماده 2

ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی


هزینه ثبت مرکز خدماتی دامپزشکی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 232

مدت اعتبار مجوز تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی11701397 /07 / 24بند 4-4 صفحه 7

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی798391398 /11 / 02بند 4-4 صفحه 16

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران13111376 /06 / 18ماده 9

نمونه مجوز صادر شده تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
شرایط احراز100209
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 232

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 232

مدت زمان تمدید مجوز تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز تاسیس مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی11701397 /07 / 24بند 6 صفحه 10

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی798391398 /11 / 02بند 6 صفحه 18

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اصل پروانه قبلی1000231
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی11701397 / 07 / 24بند 6 صفحه 10

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی798391398 /11 / 02بند 6 صفحه 18

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید