تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی – تاریخی

خانه > اخذ مجوز  > تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی – تاریخی

تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی – تاریخی

تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی - تاریخی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384/05/05ماده 41 تا 50 فصل ششم

فرآیند صدور مجوز تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی – تاریخی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تابعیت ایرانی100204
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 /05 / 05مفاد 41 تا 50

آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 / 05 /05ماده 45 فصل 6

استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت مجوز تاسیس شرکت مرمت وسایل تاریخی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی – تاریخی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 /05 / 05ماده 9 و فصل ششم

آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 / 05/ 05ماده 44 فصل 6

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/2266310301396 / 09/ 21بند 3 معاونت میراث فرهنگی

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی – تاریخی

ضوابط خاص تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی – تاریخی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز  تاسیس کارگاه مرمت اشیا منقول فرهنگی – تاریخی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 / 05 /05ماده 44 فصل 6

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز3361384 / 05 /05ماده 44 فصل 6

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید