تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌

خانه > اخذ مجوز  > تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌

تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌

تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌

تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌ ( هزینه صدور مجوز صلاحیت موسسه آموزش بیمه ، شرایط دریافت پروانه صلاحیت مرکز آموزشی بیمه ، مدارک اخذ مجوز تاییدیه موسسه آموزش بیمه ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه ای – صفحه 1113831392 / 02/ 08ماده 1 بند 3-1

دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه ای – صفحه 1113831392 / 02/ 08ماده 1 بند 4-1

دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه – صفحه 2113841392 / 02/ 08ماده 2

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
مدراک و مستندات مدیریت و کادر غیر آموزشی مؤسسه متقاضی11900
مدارک و مستندات دو سال اخیر مؤسسه متقاضی11901
مدارک و مستندات مربوط به فضا، امکانات و تجهیزات اداری و آموزشی مؤسسه متقاضی11902
مدارک و مستندات مربوط به مدرسان همکاری کننده با مؤسسه متقاضی11903
اجاره نامه یا سند مالکیت مکان آموزشگاه12644
تصویر سوابق آموزشی12823
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه – صفحه 2113841392 / 02/ 08بخش الف وب ماده2

هزینه صدور مجوز صلاحیت موسسه آموزش بیمه

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام سوابق فعالیت در صنعت بیمه10192وزارت امور اقتصادی و دارایی – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران15www.centinsur.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی112841395 / 11 /26بند 10 عناوین


مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه – صفحه 2113841392 / 02/ 08ماده 5

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه ای – صفحه 3113851392 / 02/ 08ماده 6

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی112841395 / 11/ 26بند 10 عناوین

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه‌


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه ای – صفحه 4113861392 / 02/ 08ماده 16

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش کارشناس10559
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه ای – صفحه 4113861392 / 02/ 08ماده 16

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید