تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تغییر حق امضا

خانه > ثبت تغییرات شرکت  > تغییر حق امضا

تغییر حق امضا

تغییر حق امضا

تغییر حق امضا

تغییر حق امضا

ما در این نوشته توضیحاتی در رابطه با تغییر حق امضا را آورده ایم و در آخر با ذکر و ارائه ی صورتجلسه ای موضوع را کامل باز کرده ایم و نکاتی را در رابطه با حق امضا که جزئی از ثبت تغییرات شرکت است و در واقع باید برای اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

حق امضا چیست ؟

در جلسه هیئت مدیره ، افرادی به عنوان افراد مجاز به حق امضا تعیین می شوند که می توانند تمامی چک ها ، سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و … را امضا کنند. تعداد افراد مجاز به حق امضا از یک نفر تا چند نفر متغیر است.
حق امضا از دو بخش تشکیل می شود: یک بخش برای امضای چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و بخش دیگر برای امضای اوراق عادی و اداری. اعضای هیئت مدیره می توانند در دو بخش حق امضا را به یک نفر بدهند و یا در هر بخش یک نفر این حق را داشته باشد و حتی این امکان وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو نفر باشد که متفقاَ امضا کنند.

تمام اعضای هیئت مدیره باید بر روی حق امضا مجاز شرکت با هم به توافق برسند. لازم به ذکر است که حق امضا مجاز شرکت باید هم در صورتجلسه موسس و هم در اوراق شرکت آورده شود و تمام اعضای هیئت مدیره باید آن را امضا کنند. کلیه این اطلاعات در اساسنامه شرکت قید می شود.

تغییر در حق امضا مجاز شرکت :

بعد از اینکه کار ثبت شرکت خود را به انجام رساندید، می توانید در هر زمانی که بخواهید هر نوع تغییرات و تصمیماتی مانند تغییر در حق امضا را انجام دهید. در مقاله ” ثبت تغییرات شرکت ” بیان کردیم که حتما بایستی این تغییرات را به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسانید و در سامانه تغییرات مربوط به حق امضا را وارد نمایید. تغییر حق امضا مجاز شرکت با تصمیم سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت انجام می شود.
در صورتی که سهامداران و اعضای شرکت به این نتیجه برسند که حق امضا مجاز تغییر کند، باید در مجمع عمومی فوق العاده  یا جلسه هیئت مدیره صورتجلسه ای تشکیل دهند با دستور جلسه تغییر وضعیت حق امضا و یا در جلسه هیئت مدیره که توسط اعضا تشکیل می شود این موضوع مطرح شود.
بنابراین بعد از ثبت شرکت ، اعضای هیئت مدیره قادرند با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر وضعیت حق امضا این مسئولیت را به فرد دیگری از اعضا بدهند و یا برای تمدید حق امضا، صورتجلسه تنظیم نمایند.

مدارک مورد نیاز برای تغییر حق امضای مجاز شرکت :

 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی تمامی اعضا
 • کپی آگهی آخرین تغییرات ( در صورت وجود تغییر )

مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت :

برای ثبت تغییرات در حق امضا مجاز شرکت، باید بعد از تنظیم صورتجلسه مربوطه که در انتهای مقاله قرار داده شده است، باید وارد سامانه اداره ثبت شرکت ها شده و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده و با امضای صورتجلسه تنظیم شده توسط اعضای هیئت مدیره از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال نمود .

مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت عبارت است از:

 • تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره شرکت
 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir برای اعلام درخواست تغییر حق امضا مجاز شرکت
 •  ارسال مدارک شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تاسیس از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • درج بارکد پستی در سیستم
 • تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
 • انتشار آگهی روزنامه رسمی

نکات حائز اهمیت در رابطه با تغییر حق امضا

 • تمام صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
 • در تنظیم صورتجلسه ثبت تغییر حق امضا مجاز شرکت، اعطای حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده .

برای دسترسی به تمام اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و درخواست ثبت تغییرات اینترنتی می توانید با مشاوران ما در موسسه با شماره های 88323274 و 09120213393 تماس بگیرید.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده. شرکت ……………..  ( ثبت شرکت با مسئولیت محدود) به شماره ثبت …………….. و شناسه ملی ……………..  و سرمایه ثبت شده ……………..  ریال راس ساعت ……………..  در محل اصلی شرکت با حضور کلیه شرکا تشکیل گردید ؛

 

ردیفنام و نام خانوادگی شرکا              شماره ملیمیزان سهم الشرکه (ریال)
1   
2   
3   

 

دستور جلسه : تعیین وضعیت حق امضا

در خصوص وضعیت حق امضا مقرر گردید ؛

كليه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاي ……………..  با مهر شرکت معتبر مي باشد.

در پایان به خانم  ……………..  احدی از شرکا وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه شرکاء را تایید نمودند))

ختم جلسه در ساعت ………..  همان روز اعلام گردید.

برچسب ها: