تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت اختراع در ایران چگونه است

خانه > ثبت برند  > ثبت اختراع در ایران چگونه است

ثبت اختراع در ایران چگونه است

ثبت اختراع در ایران چگونه است

ثبت اختراع در ایران چگونه است

در این مطلب مطالبی که شرح داده می‌شود شامل: مراحل ثبت اختراع در ایران چگونه است ، مراحل ثبت اختراع داخلی ، مراحل ثبت اختراع نرم افزار ، مراحل ثبت اختراع قانونی ،نقشه اختراع ، ضمائم اختراع ، نقشه در ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع در ایران شامل:

ورود اطلاعات اظهارنامه: (مالک اظهارنامه، نماینده قانونی، دریافت کننده ابلاغ، مشخصات مخترع، عنوان و خلاصه اختراع، ادعاي حق تقدم)
بارگذاري ضمائم
بازبینی اطلاعات و ضمائم
پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه

دریافت کننده ابلاغ ثبت اختراع و مراحل ثبت اختراع در ایران:

تذکر 1: دریافت کننده ابلاغ صرفا می تواند یک شخص حقیقی باشد.
تذکر 2: امکان تایپ مشخصات دریافت کننده ابلاغ وجود ندارد چرا که دریافت کننده ابلاغ صرفا می تواند
یکی از اشخاص ذیل باشد:
یکی از مالکین یا یکی از نمایندگان قانونی

تبصره: صرفا زمانی می شود مشخصات دریافت کننده ابلاغ را تایپ نمود که در صفحه نماینده قانونی ، مشخصات یک دفتر حقوقی بعنوان نماینده قانونی نوشته شده باشد در این حالت صرفا باید نام صاحب امضا دفتر حقوقی بعنوان دریافت کننده ابلاغ وارد شود.

تذکر 3: تمام مکاتبات اداره با شخص معرفی شده در این بخش صورت می پذیرد .
جهت اطلاع رسانی مکاتبات ، مکاتبات از طریق آدرس الکترونیکی و همچنین ارسال پیامک به تلفن همراه ایشان ، ارسال خواهد شد.بدیهی است پست الکترونیکی و پیامک ملاك عمل اداره در محاسبه مواعد نخواهد بود و صرفا جهت اطلاع رسانی این امر اتفاق می افتد. ملاك عمل اداره صرفا مواعد قابل رویت در بخش پیگیري اظهارنامه و خلاصه پرونده می باشد.
اگر بیش از یک مالک معرفی شده باشد و یا اینکه بیش از یک نفر در بخش نماینده قانونی معرفی شده باشد اسامی اشخاص را بصورت ذیل در صفحه دریافت کننده ابلاغ مشاهده خواهید نمود:
با ورود به این صفحه به عنوان مثال اگر نام دو نفر را به عنوان نماینده ( صاحب امضا شرکت / موسسه شما) قید گردد. صفحه زیر را مشاهده می کنید:

مراحل ثبت اختراع

افشاي اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی :

چنانچه اختراع در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی افشاء شده باشد این گزینه را بلی انتخاب نمایید (بدیهی است که در صورت انتخاب این فیلد باید مدارك مربوطه (گواهی شرکت در نمایشگاه که به تایید مسئولان ذيربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است) را در بخش ضمائم پیوست نماید و مراحل ثبت اختراع در ایران را تکمیل کنید)

نکته: منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذي صلاح داخلی تشکیل میشود و یا توسط دولت یا اشخاص ذي صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار میگردد.در فرض اخیر گواهی مسولان ذيربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی هاي جمهوري اسلامی ایران رسیده باشد. سوءاستفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی : چنانچه اختراع به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذي حق قبلی متقاضی افشا شده باشد. با انتخاب گزینه بلی آن را مشخص نمایید.

(بدیهی است که در صورت انتخاب این فیلد باید تمامی مدارك دال بر سوء استفاده شخص ثالث در بخش ضمائم پیوست شود.)

آیا اختراع شما جنبه نرم افزاري دارد؟

در صورتیکه اختراع ، نرم افزار می باشداین گزینه را بلی انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، فیلد دیگري نمایش داده می شود که باید طبقه نرم افزار را انتخاب نمائید.طبق طبقه بندي اختراع تعیین شده توسط شوراي عالی انفورماتیک نرم افزارها به سه دسته سیستمی ، کاربردي ، خدماتی تقسیم می شوند.

مرجع پیشنهادي شما براي استعلام (احراز نوآوری اختراع) و ثبت اختراع در ایران چگونه است

براي احراز نوع آوري اختراع باید یکی از مراجع ذي صلاح اختراع مورد نظر را از حیثیت نوع آوري (تازگی) و گام ابتکاري و کاربرد صنعتی بررسی و اعلام نظر نماید. می توانید یکی از مراکز موجود در لیست را انتخاب کنید. اگر مرکز مورد نظر شما در فهرست وجود نداشت گزینه ” انتخاب نشده” را انتخاب کنید.

در صورتی که مرجع پیشنهادي شما در فهرست فوق موجود نباشد: نام مرجع پیشنهادي خود را در این قسمت وارد کنید.

نکته : چنانچه از مرجع ذي صلاح جهت استعلام اطلاع کافی ندارید اطلاعات مربوط به این دو قسمت را وارد ننمایید و می توانید در مراحل بعدي پرونده مرجع ذي صلاح جهت استعلام خود را توسط لایحه (درخواست استعلام) و با پیشنهاد کارشناس پرونده انتخاب نمایید. پس ازتکمیل اطلاعات مربوط به صفحه مشخصات اختراع جهت ورود به صفحه ادعاي حق تقدم روي
دکمه مرحله بعد کلیک نمایید. و این نکته لازم به ذکر این است که این اظهارنامه صرفا جنبه اعلامی دارد و نهایتا تعیین مرجع ذیصلاح بعهده کارشناس پرونده می باشد.

بارگذاری ضمائم مورد نیاز برای ثبت اختراع در ایران:

با انتخاب مرحله دو از مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه با عنوان بارگذاری ضمائم اظهارنامه، میتوانید ضمائم مورد نیاز را پیوست نمایید.

مراحل ثبت اختراع داخلی

در صفحه باز شده ، به نوع فایل (پسوندهای قابل قبول) و حجمی که سیستم قبول می کند توجه داشته باشید و بر اساس آن فایل را الصاق نمایید، مواردی که نیاز به ارسال چند تصویر وجود داردنوع ضمیمه pdf ، در نظر گرفته شده است ، لطفا تصاویر را در یک فایل pdf قرار داده و الصاق نمایید ، نرم افزار word این قابلیت را دارد که فایل pdf تولید نماید.

جهت پیوست نمودن ضمائم ، ابتدا روی گزینه بارگذاری پیوست کلیک نمایید.

از منوی باز شده ابتدا گزینه browse را کلیک نموده و تصویر مدرک مورد نظر را انتخاب نمایید در نهایت بر روی گزینه ارسال پیوست کلیک نمایید

مراحل ثبت اختراع در ایران چگونه است

نکته : با کلیک روی  *  در کنار هر پیوست می توانید پیوست  ذخیره شده را حذف نمایید.

مراحل ثبت اختراع داخلی

درصورتیکه اظهارنامه شما نیاز به ضمائم اختیاری داشته باشد ، آن ضمیمه از طریق گزینه ” افزودن ضمائم اختیاری تکمیلی” قابل الصاق می باشد، البته ضمائم اختیاری صرفا عبارتند از:

– نقشه فنی اختراع

– آخرین تغییر روزنامه رسمی برای شرکت(تغییرات شرکت)

– مدرک مثبت هویت صاحب امضاء های بعدی

توجه :در صورتیکه تعداد مالکین بیش از یک نفر باشد بعد از ورود اطلاعات و ضمائم توسط یکی از اشخاص پرونده ، شخص مورد نظر با کلیک بر روی “ارسال اطلاعات جهت تایید سایر مالکین ” اطلاعات را جهت تایید برای سایر مالکین ارسال می نماید

مراحل ثبت اختراع نرم افزار

بعد از کلیک بر روی ارسال اطلاعات جهت تایید سایر  مالکین  تصویر زیر نشان داده می شود

مراحل ثبت اختراع قانونی

سایر مالکین می بایست با ورود به حساب کاربری خود اطلاعات ثبت شده را تایید نمایند – سپس ثبت کننده اظهارنامه قادر به تکمیل مراحل و پرداخت هزینه اظهارنامه می باشد

نقشه اختراع

ضمائم مورد نیاز برای مراحل ثبت اختراع  داخلی و قانونی در ایران چگونه است

ضمائم مورد نیاز شامل: توصیف اختراع ، ادعا یا ادعاهای اختراع ، خلاصه ای از توصیف اختراع ، نقشه یا نقشه ها است.

نقشه اختراع

نقشه يا نقشه‌ها(نقشه فنی اختراع)، در صورت لزوم؛

اگر موضوع مورد ادعای اختراع دستگاه یا یک وسیله باشد نقشه می بایست جزئیات فنی آن را به صورت خلاصه و بصری نمایش دهد. می توانید از نرم افزار های نقشه کشی صنعتی همانند AutoCAD و 3DMax یا spss و … جهت تهیه نقشه استفاده نمایید. توجه داشته باشید فایل نهایی را به صورت Image و یا pdf ارسال نمائید.

اگر موضوع مورد ادعای اختراع یک فرآیند یا الگوریتم صنعتی باشد مراحل فرآیند را به صورت بلوک دیاگرام به عنوان نقشه ارائه دهید و همچنین اگر موضوع مورد ادعای اختراع سنتز شیمیایی باشد فرمولاسیون (ترکیبات با ذکر نسبت مواد ترکیبی) را به عنوان نقشه ارائه دهید.

چنانچه نقشه ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها باید نکات زیر رعایت شوند:

الف)تکنیک به کار رفته و اجزا  می بایست تا حدی در نقشه گنجانده شود که نمایان و مشخص باشد. سعی کنید قطعات مشخص در هر نقشه را شماره گذاری و نامگذاری کنید.

الف) ترجیحاً در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود.

ب ) وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود؛

ج ) تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه ها و یا نمودار ضروری باشد ؛

د ) تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛(کلیه مدارک وضمائم اظهارنامه اعم از توصیف ادعا ،خلاصه ،نقشه ومدارک مثبت هویت متقاضی (کارت ملی و کپی شناسنامه )و… به صورت عمودی در صفحه قرارگیرد)

ه ) اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛

و ) شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آ نها ارجاع داد؛

ز ) صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛

ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛

ط ) در صورتی که هریک از نقشه ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها ، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.

مدارک متقاضی اختراع(مخترع)

بدیهی است باتوجه به نحوه تکمیل اظهارنامه ، مدارک مورد نیاز جهت پیوست به شرح ذیل الزامی می باشد.

چنانچه مالک شخص حقوقی باشد :

1. مدارک مثبت هویت مالک و یا مالکین حقیقی به تعداد مالک، به صورت مجزا به ازای هر مالک (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

2. مدارک مثبت هویت مخترع و یا مخترعین به تعداد مخترعین ، به صورت مجزا به ازای هر اختراع (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

3.  در صورت وجود نماینده قانونی “وکالتنامه معتبر” یا نامه نمایندگی

4.  آگهی روزنامه رسمی تأسیس

5.  آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات

6. توصیف اختراع

7. ادعا یا ادعاهای اختراع

8.  نقشه فنی

ضمائم اظهارنامه با مالک حقیقی یکی از مراحل ثبت اختراع داخلی و قانونی در ایران

بدیهی است باتوجه به نحوه تکمیل اظهارنامه ، مدارک مورد نیاز جهت پیوست به شرح ذیل الزامی می باشد.

چنانچه مالک شخص حقیقی باشد مراحل ثبت اختراع داخلی و قانونی در ایران چگونه است :

1. مدارک مثبت هویت مالک و یا مالکین حقیقی به تعداد مالک، به صورت مجزا به ازای هر مالک (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

2. مدارک مثبت هویت مخترع و یا مخترعین به تعداد مخترعین ، به صورت مجزا به ازای هر اختراع (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

3. در صورت وجود نماینده قانونی “وکالتنامه معتبر” یا نامه نمایندگی

4.   توصیف اختراع

5.  ادعا یا ادعاهای اختراع

6.  خلاصه ای از توصیف اختراع

7.  نقشه فنی

متقاضی اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی ازقبیل؛شرکتها، دانشگاه‌ها، مؤسسات و پژوهشگاه‌ها باشند باید مدارکی که هویت و موجودیت آنها را اثبات کند را ضمیمه اظهارنامه نمایند .

نمونه مدارک مثبت هویت

ضمائم اختراع

درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛

یکی از نقاط قوت قانون جدید الزام به ذکر نام مخترع در گواهینامه (مراحل) ثبت اختراع قانونی داخلی است و بر طبق بند و ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود و همچنین بر طبق ماده 4 ثالث کنوانسیون پاریس مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود فلذا حق معنوی و اخلاقی مخترع (INVENTORSHIP) باید در گواهینامه اختراع منظور شود و تنها در صورت اعراض و صرف نظر خود مخترع از اداره مالکیت صنعتی است که نامش در گواهینامه ذکر نمی‌شود.

بازبینی ضمائم مراحل ثبت اختراع داخلی و قانونی در ایران چگونه است

در این مرحله می توانید خلاصه اي از اطلاعاتی را وارد نموده اید. ببینید در صورت صحیح بودن تایید نمایید .با تایید شما سیستم هم تمام موارد اجباري را چک می کند و در صورتیکه موردي را وارد نکرده باشید به شما از طریق پیغام اعلام نماید، در حقیقت تا زمانیکه تمام موارد اجباري را وارد نکرده باشید مرحله 4 که مرحله پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه می باشد ، فعال نمی شود. لطفا به شماره موبایل و آدرس الکترونیکی دقت فرمایید که اشتباه نباشند چرا که اقدامات اداره از این دو طریق نیز به شما اطلاع رسانی می شود هر چند ملاك زمان ابلاغ ، بر اساس تعهدي که در ابتداي فرآیند دادید، زمان قابل مشاهده در خلاصه پرونده می باشد.

اقدامات پیش از ثبت نام اختراع در ایران چگونه است

پیش از ثبت نهایی ابتدا مواردی که در قسمت اقدامات پیش از ثبت نام نشان داده می شود را برطرف نمایید:

نقشه در ثبت اختراع

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1