تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت اختراع در ایران چگونه است

خانه > دسته‌بندی نشده  > ثبت اختراع در ایران چگونه است

ثبت اختراع در ایران چگونه است

ثبت اختراع در ایران چگونه است

ثبت اختراع در ایران چگونه است

در این مطلب مطالبی که شرح داده می‌شود شامل: مراحل ثبت اختراع در ایران چگونه است ، مراحل ثبت اختراع داخلی ، مراحل ثبت اختراع نرم افزار ، مراحل ثبت اختراع قانونی ،نقشه اختراع ، ضمائم اختراع ، نقشه در ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع در ایران شامل:

ورود اطلاعات اظهارنامه: (مالک اظهارنامه، نماینده قانونی، دریافت کننده ابلاغ، مشخصات مخترع، عنوان و خلاصه اختراع، ادعاي حق تقدم)
بارگذاري ضمائم
بازبینی اطلاعات و ضمائم
پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه

دریافت کننده ابلاغ ثبت اختراع و مراحل ثبت اختراع در ایران:

تذکر 1: دریافت کننده ابلاغ صرفا می تواند یک شخص حقیقی باشد.
تذکر 2: امکان تایپ مشخصات دریافت کننده ابلاغ وجود ندارد چرا که دریافت کننده ابلاغ صرفا می تواند
یکی از اشخاص ذیل باشد:
یکی از مالکین یا یکی از نمایندگان قانونی

تبصره: صرفا زمانی می شود مشخصات دریافت کننده ابلاغ را تایپ نمود که در صفحه نماینده قانونی ، مشخصات یک دفتر حقوقی بعنوان نماینده قانونی نوشته شده باشد در این حالت صرفا باید نام صاحب امضا دفتر حقوقی بعنوان دریافت کننده ابلاغ وارد شود.

تذکر 3: تمام مکاتبات اداره با شخص معرفی شده در این بخش صورت می پذیرد .
جهت اطلاع رسانی مکاتبات ، مکاتبات از طریق آدرس الکترونیکی و همچنین ارسال پیامک به تلفن همراه ایشان ، ارسال خواهد شد.بدیهی است پست الکترونیکی و پیامک ملاك عمل اداره در محاسبه مواعد نخواهد بود و صرفا جهت اطلاع رسانی این امر اتفاق می افتد. ملاك عمل اداره صرفا مواعد قابل رویت در بخش پیگیري اظهارنامه و خلاصه پرونده می باشد.
اگر بیش از یک مالک معرفی شده باشد و یا اینکه بیش از یک نفر در بخش نماینده قانونی معرفی شده باشد اسامی اشخاص را بصورت ذیل در صفحه دریافت کننده ابلاغ مشاهده خواهید نمود:
با ورود به این صفحه به عنوان مثال اگر نام دو نفر را به عنوان نماینده ( صاحب امضا شرکت / موسسه شما) قید گردد. صفحه زیر را مشاهده می کنید:

مراحل ثبت اختراع

افشاي اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی :

چنانچه اختراع در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی افشاء شده باشد این گزینه را بلی انتخاب نمایید (بدیهی است که در صورت انتخاب این فیلد باید مدارك مربوطه (گواهی شرکت در نمایشگاه که به تایید مسئولان ذيربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است) را در بخش ضمائم پیوست نماید و مراحل ثبت اختراع در ایران را تکمیل کنید)

نکته: منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذي صلاح داخلی تشکیل میشود و یا توسط دولت یا اشخاص ذي صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار میگردد.در فرض اخیر گواهی مسولان ذيربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی هاي جمهوري اسلامی ایران رسیده باشد. سوءاستفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی : چنانچه اختراع به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذي حق قبلی متقاضی افشا شده باشد. با انتخاب گزینه بلی آن را مشخص نمایید.

(بدیهی است که در صورت انتخاب این فیلد باید تمامی مدارك دال بر سوء استفاده شخص ثالث در بخش ضمائم پیوست شود.)

آیا اختراع شما جنبه نرم افزاري دارد؟

در صورتیکه اختراع ، نرم افزار می باشداین گزینه را بلی انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، فیلد دیگري نمایش داده می شود که باید طبقه نرم افزار را انتخاب نمائید.طبق طبقه بندي اختراع تعیین شده توسط شوراي عالی انفورماتیک نرم افزارها به سه دسته سیستمی ، کاربردي ، خدماتی تقسیم می شوند.

مرجع پیشنهادي شما براي استعلام (احراز نوآوری اختراع) و ثبت اختراع در ایران چگونه است

براي احراز نوع آوري اختراع باید یکی از مراجع ذي صلاح اختراع مورد نظر را از حیثیت نوع آوري (تازگی) و گام ابتکاري و کاربرد صنعتی بررسی و اعلام نظر نماید. می توانید یکی از مراکز موجود در لیست را انتخاب کنید. اگر مرکز مورد نظر شما در فهرست وجود نداشت گزینه ” انتخاب نشده” را انتخاب کنید.

در صورتی که مرجع پیشنهادي شما در فهرست فوق موجود نباشد: نام مرجع پیشنهادي خود را در این قسمت وارد کنید.

نکته : چنانچه از مرجع ذي صلاح جهت استعلام اطلاع کافی ندارید اطلاعات مربوط به این دو قسمت را وارد ننمایید و می توانید در مراحل بعدي پرونده مرجع ذي صلاح جهت استعلام خود را توسط لایحه (درخواست استعلام) و با پیشنهاد کارشناس پرونده انتخاب نمایید. پس ازتکمیل اطلاعات مربوط به صفحه مشخصات اختراع جهت ورود به صفحه ادعاي حق تقدم روي
دکمه مرحله بعد کلیک نمایید. و این نکته لازم به ذکر این است که این اظهارنامه صرفا جنبه اعلامی دارد و نهایتا تعیین مرجع ذیصلاح بعهده کارشناس پرونده می باشد.

بارگذاری ضمائم مورد نیاز برای ثبت اختراع در ایران:

با انتخاب مرحله دو از مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه با عنوان بارگذاری ضمائم اظهارنامه، میتوانید ضمائم مورد نیاز را پیوست نمایید.

مراحل ثبت اختراع داخلی

در صفحه باز شده ، به نوع فایل (پسوندهای قابل قبول) و حجمی که سیستم قبول می کند توجه داشته باشید و بر اساس آن فایل را الصاق نمایید، مواردی که نیاز به ارسال چند تصویر وجود داردنوع ضمیمه pdf ، در نظر گرفته شده است ، لطفا تصاویر را در یک فایل pdf قرار داده و الصاق نمایید ، نرم افزار word این قابلیت را دارد که فایل pdf تولید نماید.

جهت پیوست نمودن ضمائم ، ابتدا روی گزینه بارگذاری پیوست کلیک