تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

خانه > اخذ مجوز  > ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی116581397 / 10/ 01ماده 2 بند25-26-27

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی116581397 / 10/ 01فصل نهم

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی12287
گواهي طي دوره آموزشي برای اصناف و شرکتهای توزیعی12365
گواهي طی دوره آموزش مسئول فنی12366
فرم تعهدنامه اصناف مبني بر رعايت كليه مقررات و دستورالعمل وزارت متبوع12368


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی116581397 / 10/ 01فصل 9 دستورالعمل توزیع و عرضه

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی116581397 / 10/ 01فصل 9

مدارک اخذ مجوز ثبت نام اصناف در سامانه ملزومات پزشکی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی116581397 / 10/ 01فصل 9

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی116581397 / 10/ 01فصل 9 دستورالعمل توزیع و عرضه

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت اصناف در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید